EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ У КОНТЕКСТІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ДИСБАЛАНСІВ РУХУ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ В ЕКОНОМІЦІ
М. В. Корнєєв

Назад

УДК: 336.76(477) (043.5)

М. В. Корнєєв

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ У КОНТЕКСТІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ДИСБАЛАНСІВ РУХУ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ В ЕКОНОМІЦІ

Анотація

У статті визначено доцільність систематизації чинників впливу на ефективний та стійкий розвиток фінансового сектору в умовах поступової фінансіалізації економіки. Розглянуто чинники, важелі впливу на фінансовий сектор економіки в умовах його превалювання над реальним сектором. Обгрунтовано важливість системи забезпечення ефективного та стійкого розвитку фінансового сектору у контексті відносного попередження дисбалансів руху фінансових ресурсів в умовах поступової фінансіалізації економіки.

M. Korneyev

PROVIDING OF DEVELOPMENT FINANCIAL SECTOR IN CONTEXT OF WARNING OF DISBALANCES OF MOTION OF FINANCIAL RESOURCES IN ECONOMY

Summary

In the article the expediency of systematizing factors affecting the efficient and sustainable development of the financial sector in terms of gradual financialisation of the economy. Factors leverage in the financial sector in terms of its prevalence over the real sector. Proved the importance of a system of efficient and sustainable development of the financial sector in the context of prevention imbalances movement of financial resources in the gradual financialisation of the economy.

№ 11 2015, стор. 57 - 60

Кількість переглядів: 913

Відомості про авторів

М. В. Корнєєв

к. е. н., доцент

M. Korneyev

PhD in Economics

Як цитувати статтю

Корнєєв М. В. Забезпечення розвитку фінансового сектору у контексті попередження дисбалансів руху фінансових ресурсів в економіці. Агросвіт. 2015. № 11. С. 57–60.

Korneyev, M. (2015), “Providing of development financial sector in context of warning of disbalances of motion of financial resources in economy”, Agrosvit, vol. 11, pp. 57–60.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.