EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ЗЕМЕЛЬ: МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ЇЇ ПРОВЕДЕННЯ
О. С. Дорош

Назад

УДК: 332.334.4

О. С. Дорош

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ЗЕМЕЛЬ: МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ЇЇ ПРОВЕДЕННЯ

Анотація

У статті проаналізовано результати проведення робіт з інвентаризації земель населених пунктів та земель несільськогосподарського призначення за їх межами в Україні упродовж 1991—2015 років. Виявлено, що у більшості областей, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі обсяг виконаних робіт є недостатнім та не сягає 40% від запланованого обсягу. Відсутність у держави повної, об'єктивної та достатньої інформації стосовно стану земель унеможливлює виконання на належному рівні управлінських функцій з планування, моніторингу та контролю їх використання. Для вирішення цієї проблеми у статті запропоновано методичні підходи до проведення інвентаризації земель, порядок її здійснення в населених пунктах та вирішення цих питань стосовно земель несільськогосподарського призначення за їх межами через розроблення технічної документації із землеустрою при виконанні відповідних робіт.

O. Dorosh

LAND INVENTORY: METHODOLOGICAL APPROACHES TO ITS IMPLEMENTATION

Summary

The article analyzes results of the work on land inventory of settlements and agricultural lands in 1991—2015. It was found that in most regions, in the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol volume of work performed is insufficient and does not reach 40% of the planned amount. The absence of complete, objective and sufficient information for the state on land use makes impossible implementation at the appropriate level of managerial functions in planning, monitoring and control. For solving this problem methodical approaches to land inventory, order of its implementation in the settlements and solving these issues concerning non-agricultural land through the development of technical documentation on land management in the performance of the relevant work.

№ 11 2015, стор. 24 - 30

Кількість переглядів: 1353

Відомості про авторів

О. С. Дорош

д. е. н., доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України

O. Dorosh

Doctor of Economy, Associate Prof., National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Як цитувати статтю

Дорош О. С. Інвентаризація земель: методичні підходи до її проведення. Агросвіт. 2015. № 11. С. 24–30.

Dorosh, O. (2015), “Land inventory: methodological approaches to its implementation”, Agrosvit, vol. 11, pp. 24–30.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.