EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ЯК ІНДИКАТОР РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
С. А. Харчук

Назад

УДК: 331.582: 63

С. А. Харчук

ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ЯК ІНДИКАТОР РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Анотація

Досліджено проблеми та особливості зайнятості сільського населення в Україні. Виявлено головні фактори, які впливають на зайнятість в аграрній сфері. Надано оцінку основним законодавчим актам щодо зайнятості населення як індикатора розвитку сільських територій. Розкрито підходи до аналізу сучасного стану зайнятості населення та окреслено основні проблеми, проаналізовано значення зайнятості для розвитку сільських територій.
Практичне значення дослідження полягає у тому, що проводячи моніторинг сучасного стану зайнятості сільського населення, вдалось з'ясувати ряд закономірностей, притаманних для нього, як позитивних, так і негативних, запропонувати конкретні напрями уникнення чи недопущення погіршення безробіття на сільських територіях.

S. Kharchuk

PUBLIC EMPLOYMENT AS AN INDICATOR OF THE DEVELOPMENT OF RURAL TERRITORIES

Summary

The problems and pecularities of the employment of rural population in Ukraine are scrutinized. The main factors of influence on the employment in the agricultural sphere are determined. The main legislative regulations and bills on the employment of the population as an indicator of the development of rural territories are evaluated. The approaches to the analysis of the current state of the population as well as its major problems are determined. The importance of employment of population for the development of rural territories is analyzed.
The practical importance of the research is that due to monitoring of the current state of the employment of the rural population the number of typical for it trends both positive and negative have been found out. On the basis of it the certain ways of preventing the growth of unemployment on rural territories have been proposed.

№ 11 2015, стор. 19 - 23

Кількість переглядів: 998

Відомості про авторів

С. А. Харчук

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємств і корпорацій, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету, м. Вінниця

S. Kharchuk

PhD of economics, associated professor of the department of economy of enterprises and corporations, The Vinnitsa educational and scientific institute of economics, Ternopil national economic university

Як цитувати статтю

Харчук С. А. Зайнятість населення як індикатор розвитку сільських територій. Агросвіт. 2015. № 11. С. 19–23.

Kharchuk, S. (2015), “Public employment as an indicator of the development of rural territories”, Agrosvit, vol. 11, pp. 19–23.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.