EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗМІНА ПАРАДИГМИ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ: ВІД ВИТРАТНОЇ ДО ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ ЩОДО ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ
Я. М. Кашуба

Назад

УДК: 331.5+349.2

Я. М. Кашуба

ЗМІНА ПАРАДИГМИ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ: ВІД ВИТРАТНОЇ ДО ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ ЩОДО ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ

Анотація

У статті досліджено проблеми, що виникають при впровадженні соціально активної політики як складової інвестування економіки з метою забезпечення зайнятості населення та пов'язані з цим ризики. Розкрито роль соціального страхування в розвитку соціально-трудових відносин. Розглянуто нетрадиційні форми зайнятості як важливого засобу сприяння диверсифікації джерел забезпечення гідного рівня життя населення України.
В публикации исследованы проблемы, возникающие в результате внедрения социальной активной политики как составляющей инвестирования экономики для обеспечения занятости населения и связанные с этим риски. Раскрыта роль социального страхования в развитии социально-трудовых отношений. Рассмотрены нетрадиционные формы занятости как важного средства диверсификации источников обеспечения достойного уровня жизни населения
Украины.

Yа. Kashuba

CHANGING THE PARADIGM OF SOCIAL POLICY: FROM THE COSTLY COMPONENT TO THE INVESTMENT COMPONENT OF EMPLOYMENT

Summary

This paper addresses the problems arising from the implementation of socially active investment policy as an investment component of the economy aimed at employment and the related risks. The role of social insurance in the development of social and labour relations is revealed. The paper examined non-traditional forms of employment as an important means of diversifying sources for securing decent living standards in Ukraine.

№ 11 2015, стор. 12 - 18

Кількість переглядів: 1052

Відомості про авторів

Я. М. Кашуба

д. е. н., доцент, голова Державної служби зайнятості (Центрального апарату)

Yа. Kashuba

D.Sc. (Ec.), Head, State Employment Service (Head Office)

Як цитувати статтю

Кашуба Я. М. Зміна парадигми соціальної політики: від витратної до інвестиційної складової щодо зайнятості населення . Агросвіт. 2015. № 11. С. 12–18.

Kashuba, Yа. (2015), “Changing the paradigm of social policy: from the costly component to the investment component of employment”, Agrosvit, vol. 11, pp. 12–18.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.