EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНТРОЛІНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ОЗДОРОВЛЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ АПК
О. С. Ткаченко

Назад

УДК: 338.246.025.2

О. С. Ткаченко

КОНТРОЛІНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ОЗДОРОВЛЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ АПК

Анотація

Розглянуто особливості мети і функцій контролінгу щодо оздоровлення підприємств АПК України, структуровано використання його інструментарію в процесі визначення оздоровчих заходів. Розроблено рекомендації щодо впровадження системи контролінгу на кризових підприємства. Уточнено завдання контролінгу і їх трактування у працях вітчизняних та зарубіжних вчених. Розкрито направлення всіх служб підприємства в результаті запровадження контролінгу. Проаналізовано основні інструменти контролінгу, що забезпечують оздоровлення підприємств АПК.
Пропонується класифікувати інструменти (методи) контролінгу, що можуть ним активно використовуватися в оздоровленні, на: методи, що забезпечують розрахунок собівартості та впливають на її величину (методи обліку), методи, що визначаються характером поставлених завдань контролінгу витрат (методи аналізу, методи планування), методи, що забезпечують достовірність даних про витрати та об'єкти витрат (методи контролю), методи, що визначаються характером даних (планування витрат, управлінського обліку витрат, аналізу витрат, контролю витрат).

A. Tkachenko

CONTROLLING AS A TOOL SANITATION AGRICULTURAL SECTOR

Summary

The features and functions of controlling goal on improvement in agricultural sector of Ukraine is structured using tools into the process of determining health measures. Recommendations for implementing the system for controlling critical enterprise. Specified tasks and controlling their interpretation of the works of local and foreign scientists. Reveals the direction of enterprise services by implementing controlling. The basic tools of controlling that provide rehabilitation agricultural sector. It is proposed to classify the tools (methods) controlling that it can be actively used in the rehabilitation on: approaches to address the calculation of production costs and affect its value (accounting methods) methods determined by the nature of the tasks of controlling costs (methods of analysis, planning methods) methods that ensure the reliability of data on costs and accommodation costs (control methods), methods determined by the nature of the data (data plan costs, data management cost accounting, cost analysis data, control data costs).

№ 10 2015, стор. 75 - 80

Кількість переглядів: 1375

Відомості про авторів

О. С. Ткаченко

викладач кафедри обліку і аудиту, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

A. Tkachenko

lecturer in accounting and auditing, Dnepropetrovsk State Agrarian Economics University

Як цитувати статтю

Ткаченко О. С. Контролінг як інструмент оздоровлення підприємств апк . Агросвіт. 2015. № 10. С. 75–80.

Tkachenko, A. (2015), “Controlling as a tool sanitation agricultural sector”, Agrosvit, vol. 10, pp. 75–80.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.