EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ ПЕРСОНАЛУ
О. О. Бондаренко

Назад

УДК: 331.108.26

О. О. Бондаренко

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ ПЕРСОНАЛУ

Анотація

У статті досліджено сучасні підходи до трактування поняття надійності персоналу в умовах конкуренції та мінливого внутрішнього та зовнішнього середовища. Запропоновано авторське визначення сутності поняття надійності персоналу. Визначено напрями аналізу безпеки та надійності персоналу. Окрему увагу приділено чинникам, які впливають на надійність персоналу, що дозволило сформувати три групи чинників: психологічні, мотиваційні, організаційні.

O. Bondarenko

SOME ASPECTS OF RELIABILITY SUPPORT STAFF

Summary

In the article the modern approaches to the interpretation of the concept of safety personnel in a competitive and changing internal and external environment. The author defining the essence of the concept of safety personnel. Directions analysis of safety and security personnel. Special attention is paid to the factors that affect the reliability of personnel allowed to form three groups of factors: psychological, motivational, organizational.

№ 10 2015, стор. 70 - 74

Кількість переглядів: 1389

Відомості про авторів

О. О. Бондаренко

к. техн. н., доцент, професор кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки Київського національного університету технологій та дизайну, м. Київ

O. Bondarenko

candidate of engineering sciences , associate professor , professor of finance and the financial and economic security of the Kiev National University of Technology and Design , Kyiv

Як цитувати статтю

Бондаренко О. О. Окремі аспекти забезпечення надійності персоналу. Агросвіт. 2015. № 10. С. 70–74.

Bondarenko, O. (2015), “Some aspects of reliability support staff”, Agrosvit, vol. 10, pp. 70–74.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.