EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА
Т. М. Хаянок

Назад

УДК: 631.11:331.522.4

Т. М. Хаянок

ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Проведено аналіз теоретичних підходів до визначення поняття "кадровий потенціал" та обгрунтовано автором дане поняття в аграрній сфері з урахуванням специфіки розвитку галузі. Розглянутий механізм формування і розвитку кадрового потенціалу аграрної сфери від індивідуального кадрового потенціалу працівника через розвиток кадрового потенціалу підприємства і до кадрового потенціалу галузі, що є авторською позицією, яка орієнтується на те, що основою розвитку кадрового потенціалу є його якісна структура, яка складається із характеристик всіх сукупностей індивідуальних якостей працівника. Визначено систему ключових факторів впливу на розвиток кадрового потенціалу аграрної сфери, яка дає можливість кількісно оцінити сукупність якісних параметрів індивідуальних потенціалів в їх взаємозв'язку.

T. Khayanok

FORMATION OF HUMAN RESOURCE CAPACITY AGRICULTURAL ENTERPRISE

Summary

The analysis of theoretical approaches to the definition of "human resources" and the author of this concept is grounded in agriculture specific to the industry. The mechanism of the formation and development of human resources agrarian sphere of individual human potential through employee development potential of the company and the industry of human resources, which is the author's position that focuses on that basis for the development of human resources is its qualitative structure which comprises the all sets individual as an employee. Defined system of key factors influencing the development of human potential agricultural areas, which makes it possible to quantify a set of quality parameters of individual potential in their relationship.

№ 9 2015, стор. 65 - 68

Кількість переглядів: 915

Відомості про авторів

Т. М. Хаянок

викладач кафедри менеджменту і права, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

T. Khayanok

Teacher Department of Management and Right Dnipropetrovsk State Agrarian University of Economics

Як цитувати статтю

Хаянок Т. М. Формування кадрового потенціалу сільськогосподарського підприємства. Агросвіт. 2015. № 9. С. 65–68.

Khayanok, T. (2015), “Formation of human resource capacity agricultural enterprise”, Agrosvit, vol. 9, pp. 65–68.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.