EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МІСІЯ ТА ЦІЛІ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ХІМІЧНОЇ ГАЛУЗІ
В. В. Олешко

Назад

УДК: 338.2

В. В. Олешко

МІСІЯ ТА ЦІЛІ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ХІМІЧНОЇ ГАЛУЗІ

Анотація

У статті визначено особливості функціонування та розвитку хімічної галузі. Розкрито поняття сталого розвитку та стратегії сталого розвитку підприємств хімічної промисловості. Систематизовано передумови стратегічного розвитку підприємств хімічної галузі з урахуванням сучасних процесів глобалізації і сталого розвитку промисловості. Розкрито передумови досягнення сталого розвитку підприємств хімічної галузі. Обгрунтовано необхідність переходу хімічної промисловості на більш екологічні способи виробництва. На думку автора, стратегія сталого розвитку підприємств хімічної галузі — це визначення основних довгострокових місії та цілей підприємств хімічної промисловості, визначення курсу дій і розподіл ресурсів, необхідних для їх досягнення. Стратегія є засобом досягнення цілей підприємства. Сформульовано перспективи подальших наукових розробок та надано ряд практичних рекомендацій щодо покращення сталого розвитку підприємств хімічної галузі України.

V. Oleshko

MISSION AND WHOLE STRATEGIES OF STEADY DEVELOPMENT OF ENTERPRISES OF CHEMICAL INDUSTRY

Summary

The article allocates the specific feature that influences the processes of functioning and development of the chemical industry. The concept of steady development and strategy of development are exposed. Systematization of aspects of strategic development of chemical enterprise is offered taking into account the modern processes of globalization and sustainable development of the chemical industry. Directions of achievement of steady development of enterprises of chemical industry are study. The necessity of the chemical industry transition on more ecological modes of production was made. In opinion of author, strategy of steady development of enterprises of chemical industry is determination of basic long-term mission and aims of enterprises of chemical industry, determination of course of actions, allocation of resources, necessary for their achievement. Strategy is the mean of achievement of aims of enterprise. We formulated a list of practical recommendations to improve of achievement of steady development of enterprises of chemical industry in Ukraine.

№ 9 2015, стор. 60 - 64

Кількість переглядів: 983

Відомості про авторів

В. В. Олешко

аспірант, кафедра Економіка підприємства, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

V. Oleshko

Postgraduate Department of Enterprise Economics, Taras Shevchenko National University (Kyiv)

Як цитувати статтю

Олешко В. В. Місія та цілі стратегії сталого розвитку підприємств хімічної галузі . Агросвіт. 2015. № 9. С. 60–64.

Oleshko, V. (2015), “Mission and whole strategies of steady development of enterprises of chemical industry”, Agrosvit, vol. 9, pp. 60–64.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.