EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СИСТЕМА ОЦІНКИ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ПРАЦІВНИКА ПІДПРИЄМСТВА
А. М. Турило, Р. В. Короленко

Назад

УДК: 336.773:330.142

А. М. Турило, Р. В. Короленко

СИСТЕМА ОЦІНКИ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ПРАЦІВНИКА ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті обгрунтовано актуальність дослідження людського капіталу працівника підприємства, проаналізовано роботи науковців з питань формування та систематизації методів оцінки людського капіталу підприємства. Відзначено, що відсутність єдиних методичних підходів до оцінки людського капіталу працівника підприємства та визначення ефективності його використання знижує якість прийняття рішень при реалізації стратегії управління персоналом та призводить до погіршення результатів праці на підприємствах. На підставі узагальнення традиційних методів оцінки персоналу та методичного базису формування, розвитку та ефективності використання людського капіталу підприємства запропоновано та удосконалено методичні основи комплексної оцінки людського капіталу працівника підприємства. Її застосування утворює підгрунтя для визначення можливостей підприємства щодо розвитку його персоналу та забезпечення прийняття рішень щодо підвищення ефективності управління людським капіталом працівника підприємства.

A. Turylo, R. Korolenko

ASSESSMENT SYSTEM OF HUMAN CAPITAL EMPLOYEES OF ENTERPRISES

Summary

In the article the relevance of the study of the human capital of employees, scientists analyzed the work on the formation and systematization of methods for assessing human capital of the company. It is noted that the lack of unified methodological approaches to assessing human resources employees and determination of efficiency reduces the quality of decision making in the implementation of human resource strategies and leads to poor results in their enterprises. Based on the synthesis of traditional methods of personnel evaluation and methodological basis of formation, development and effective use of human capital company proposed and improved methodological foundations comprehensive assessment of human capital officer of the company. Its application forms the basis for the definition of business opportunities for the development of its staff and ensure that decisions to improve the effectiveness of human capital management employees.

№ 9 2015, стор. 31 - 36

Кількість переглядів: 1022

Відомості про авторів

А. М. Турило

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів суб'єктів господарювання та інноваційного розвитку ДВНЗ "Криворізький національний університет", м. Кривий Ріг

A. Turylo

Ph.D., Professor, Krivoy Rog National University


Р. В. Короленко

асистент кафедри фінансів суб'єктів господарювання та інноваційного розвитку ДВНЗ "Криворізький національний університет", м. Кривий Ріг

R. Korolenko

assistant, Krivoy Rog National University

Як цитувати статтю

Турило А. М., Короленко Р. В. Система оцінки людського капіталу працівника підприємства. Агросвіт. 2015. № 9. С. 31–36.

Turylo, A. and Korolenko, R. (2015), “Assessment system of human capital employees of enterprises”, Agrosvit, vol. 9, pp. 31–36.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.