EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КООРДИНАЦІЯ ЦІЛЕЙ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ОСНОВА ЇХ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ
О. П. Русак

Назад

УДК: 631.11:631.1.016

О. П. Русак

КООРДИНАЦІЯ ЦІЛЕЙ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ОСНОВА ЇХ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ

Анотація

У статті розглядаються характерні ознаки реформацій аграрної економічної системи. Виявлено комплекс загроз стабільності розвитку аграрного підприємництва та досягнення їх довготермінової конкурентоспроможності. Проаналізовано індекси обсягів сільськогосподарського виробництва, які вказують на негативну тенденцію розвитку даної галузі. Досліджено європейський орієнтир на нові можливості відродження сільськогогосподарства. Виявлено вагомий спектр основних цілей, які б об'єднували інтереси аграріїв в умовах невизначеності, з метою підтримки стратегічного їх розвитку. Запропоновано інноваційну парадигму управління якістю досягнення встановлених цілей, яка активізує зусилля високоефективного ведення бізнесу.

O. Rusak

COORDINATION AN AIMS OF AGRARIAN ENTERPRISES AS BASIS THEM STRATEGIC DEVELOPMENT

Summary

The typical signs of reformations of the agrarian economic system are examined in the article. The range of threats for stable development of agrarian business as well as achieving a long-term competitiveness is found out. The indexes of agricultural production which specify on a negative progress in an industry trend are analyzed. European trend is examined for new possibilities of agriculture renascence in Ukraine. It is found out the valid spectrum of primary purposes which would unify interests of agrarian businesses in the conditions of uncertainty, to support their strategic development. An innovative paradigm of quality management, which activates efforts for high-efficiency business, is offered to achieve definite aims.

№ 9 2015, стор. 18 - 21

Кількість переглядів: 1540

Відомості про авторів

О. П. Русак

к. е. н., доцент кафедри аналізу і статистики ім. І.В. Поповича, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

O. Rusak

candidate of economic sciences, an associate professor of department of analysis and statistics is the name of I.V. Popovicha, Zhytomyr national agroekologicical university, city Zhytomyr

Як цитувати статтю

Русак О. П. Координація цілей аграрних підприємств як основа їх стратегічного розвитку. Агросвіт. 2015. № 9. С. 18–21.

Rusak, O. (2015), “Coordination an aims of agrarian enterprises as basis them strategic development”, Agrosvit, vol. 9, pp. 18–21.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.