EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СОЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА ЯК КРИТЕРІЙ ЕФЕКТИВНОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ
І. Ф. Романів

Назад

УДК: 330.34:316.42

І. Ф. Романів

СОЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА ЯК КРИТЕРІЙ ЕФЕКТИВНОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

Анотація

У статті розглянуто одну з проблем сучасного стратегічного управління соціальним розвитком в умовах економічної кризи, а саме: забезпечення соціальної безпеки. Окреслено теоретичні передумови дослідження соціального розвитку в кризових умовах. Досліджено зміст поняття, класифіковано суб'єкти та чинники соціальної безпеки на сучасному етапі. Доведено, що соціальна безпека є одним з цілеутворюючих векторів стратегічного управління соціальним розвитком в умовах соціально-економічних криз. Встановлено перспективність подальших досліджень розвитку людського потенціалу на основі забезпечення соціальної безпеки.

I. Romaniw

SOCIAL SECURITY AS A PERFORMANCE CRITERION STRATEGIC MANAGEMENT OF SOCIAL DEVELOPMENT IN THE ECONOMIC CRISIS

Summary

The article deals with one of the problems of modern strategic management of social development in the economic crisis, namely the provision of social security. Outlines the theoretical background of research in social development crisis. The content of concepts and subjects classified as social security today. It is proved that social security is one of aim-forming vectors strategic management of social development in terms of socio-economic crises. Established prospects for further research of human potential through providing social security.

№ 8 2015, стор. 70 - 75

Кількість переглядів: 909

Відомості про авторів

І. Ф. Романів

аспірант, Львівський університет бізнесу та права", м. Львів

I. Romaniw

graduate student, Lviv University of Business and Law, Ukraine, Lviv

Як цитувати статтю

Романів І. Ф. Соціальна безпека як критерій ефективності стратегічного управління соціальним розвитком в умовах економічної кризи. Агросвіт. 2015. № 8. С. 70–75.

Romaniw, I. (2015), “Social security as a performance criterion strategic management of social development in the economic crisis”, Agrosvit, vol. 8, pp. 70–75.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.