EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОКРЕМІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ДЕВЕЛОПЕРСЬКИМИ ПРОЕКТАМИ НА РИНКУ НЕРУХОМОСТІ
В. Ю. Прокопенко, М. А. Столбова

Назад

УДК: 332.5

В. Ю. Прокопенко, М. А. Столбова

ОКРЕМІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ДЕВЕЛОПЕРСЬКИМИ ПРОЕКТАМИ НА РИНКУ НЕРУХОМОСТІ

Анотація

У статті розглядають фази проектів по розвитку нерухомості, що проводять девелоперські компанії. Розглянуто і визначено основні підрозділи по виконанню певної фази девелоперського проекту із зазначенням результату в окремій фазі. Визначено керівників за певними фазами девелоперського проекту. Оглянуто моделі при управлінні проектом у фазі будівництва. Визначено найбільш прийнятну модель управління проектом у фазі будівництва для вітчизняних умов господарювання. На основі оцінки світової практики девелопменту визначено основні джерела фінансування девелоперських проектів. Виокремлено основні вади розвитку девелоперської діяльності на вітчизняному ринку нерухомості.

V. Prokopenko, М. Stolbova

SOME ASPECTS MANAGEMENT OF DEVELOPMENT PROJECTS ON THE REAL ESTATE MARKET

Summary

The paper considered phase projects of real estate development companies spend. And considered the basic units for the implementation phase of a development project showing the results of a separate phase. Determined by certain leaders of the phases of development projects. Inspect model for project management in the construction phase. The most affordable model of project management in the construction phase for domestic economic conditions. Based on the evaluation of development of world practice identifying the main sources of funding for development projects. Singling out the major flaws of real estate development activities in the domestic market.

№ 8 2015, стор. 54 - 57

Кількість переглядів: 1055

Відомості про авторів

В. Ю. Прокопенко

к. е. н, доцент, професор кафедри соціально-економічних дисциплін, Харківський національний університет внутрішніх справ

V. Prokopenko

Professor, Ph.D., Associate Professor, Department of Social and Economic Studies, Kharkiv National University of Internal Affairs


М. А. Столбова

асистент, кафедри маркетингу, Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"

М. Stolbova

Аssistant of the Department of Marketing, Open International University of Human Development "Ukraine"

Як цитувати статтю

Прокопенко В. Ю., Столбова М. А. Окремі аспекти управління девелоперськими проектами на ринку нерухомості. Агросвіт. 2015. № 8. С. 54–57.

Prokopenko, V. and Stolbova, М. (2015), “Some aspects management of development projects on the real estate market”, Agrosvit, vol. 8, pp. 54–57.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.