EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТРУДОВОГО ЖИТТЯ АГРАРНИХ ПРАЦІВНИКІВ
Н. М. Горобець, О. А. Савенко, В. О. Лапа

Назад

УДК: 331.101.3:005.336.1

Н. М. Горобець, О. А. Савенко, В. О. Лапа

ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТРУДОВОГО ЖИТТЯ АГРАРНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Анотація

Стаття присвячена особливостям мотиваційного забезпечення якісного трудового життя аграрних працівників. Проаналізовано цілі, завдання та складові ефективної мотивації праці в контексті підвищення якості трудового життя персоналу. Визначено основні причини, що формують низький рівень мотивації до аграрної праці та впливають на якість трудового життя. На підставі узагальнення розробок науковців та власних досліджень запропоновано напрями удосконалення елементів мотиваційного механізму управління якістю трудового життя аграрних працівників.

N. Gorobets, O. Savenko, V. Lapa

FEATURES MOTIVATIONAL MECHANISM OF MANAGEMENT QUALITY OF AGRICULTURAL WORKING LIFE LABOR

Summary

The article is dedicated to providing quality features motivational working life of agricultural workers. Analyzed the goals, objectives and components of effective work motivation in the context of improving the quality of working life of staff. The main reasons that form low motivation to agricultural work and affect the quality of working life. Based on the synthesis and development of their research scientists suggested areas of improvement motivational elements of quality control mechanism working life of agricultural workers.

№ 8 2015, стор. 49 - 53

Кількість переглядів: 1139

Відомості про авторів

Н. М. Горобець

к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і права, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

N. Gorobets

PhD, associate professor, assistant professor of management rights Dnepropetrovsk state agrarian-economic university


О. А. Савенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і права, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

O. Savenko

PhD in Economics, associate professor, assistant professor of management rights Dnepropetrovsk state agrarian-economic university


В. О. Лапа

студентка, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

V. Lapa

student, Dnepropetrovsk state agrarian-economic university

Як цитувати статтю

Горобець Н. М., Савенко О. А., Лапа В. О. Особливості мотиваційного механізму управління якістю трудового життя аграрних працівників. Агросвіт. 2015. № 8. С. 49–53.

Gorobets, N., Savenko, O. and Lapa, V. (2015), “Features motivational mechanism of management quality of agricultural working life labor”, Agrosvit, vol. 8, pp. 49–53.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.