EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ІНВЕСТУВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Ю. Є. Кирилов

Назад

УДК: 330.322:338.432

Ю. Є. Кирилов

ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ІНВЕСТУВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Анотація

За результатами дослідження стану та тенденцій інвестиційної діяльності в аграрному секторі економіки України обгрунтовано необхідність формування ефективного організаційно-економічного механізму інвестування його розвитку. Висвітлено основні теоретичні позиції й практично-методичні розробки щодо формування інструментів організаційно-економічного механізму інвестування аграрної галузі. Визначено чинники формування сприятливого інвестиційного клімату, залучення іноземного капіталу та інвестиційних ресурсів до аграрного сектору. Сформульовано основні завдання макроекономічного регулювання інвестиційних відносин в аграрному сектору. Виявлено і рекомендовано напрями активізації інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств через удосконалення складових державної аграрної політики. Запровадження запропонованого організаційно-економічного механізму інвестування аграрного сектору економіки України забезпечить сприятливий інвестиційний клімат та залучення іноземних інвестицій в обсягах, необхідних для його повноцінного розвитку в умовах глобалізації.

Y. Kyrylov

FORMATION OF EFFECTIVE ORGANIZATIONAL-ECONOMIC MECHANISM OF INVESTMENT AGRICULTURAL SECTOR OF UKRAINE

Summary

The study status and trends of investment in the agricultural sector Ukraine necessity of forming an effective organizational and economic mechanism of investment development. The basic theoretical positions and practical methodological development tools on the formation of organizational and economic mechanism of investment agricultural sector. Factors creating a favorable climate investytsiynoho, attract foreign capital and investment resources to the agricultural sector. The basic task of macroeconomic regulation of investment relations in the agricultural sector. Identified and recommended directions stimulate investment farms by improving components of the state agricultural policy. Implementation of the proposed organizational and economic mechanism of investment agricultural sector of Ukraine will provide a favorable investment climate and attracting foreign investment to the extent necessary for its full development under globalization.

№ 8 2015, стор. 18 - 24

Кількість переглядів: 1047

Відомості про авторів

Ю. Є. Кирилов

к. е. н., доцент, ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет", м. Херсон

Y. Kyrylov

Ph.D., Assistant Professor, Kherson State Agricultural University, Kherson

Як цитувати статтю

Кирилов Ю. Є. Формування ефективного організаційно-економічного механізму інвестування аграрного сектору економіки України. Агросвіт. 2015. № 8. С. 18–24.

Kyrylov, Y. (2015), “Formation of effective organizational-economic mechanism of investment agricultural sector of Ukraine”, Agrosvit, vol. 8, pp. 18–24.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.