EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СИСТЕМА ДІАГНОСТИКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА МЕТОДИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
Ж. В. Семчук, Р. М. Скриньковський

Назад

УДК: 658.152:65.01

Ж. В. Семчук, Р. М. Скриньковський

СИСТЕМА ДІАГНОСТИКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА МЕТОДИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Анотація

У науковій статті представлено систему діагностики інвестиційної діяльності підприємства. Встановлено, що основними бізнес-індикаторами системи діагностики інвестиційної діяльності підприємства є: рівень інвестиційного потенціалу, рівень інвестиційної активності, рівень інвестиційної привабливості, рівень інвестиційної ємності, рівень ефекту від інвестиційної діяльності, рівень інвестиційної безпеки підприємства, рівень реалізації інвестиційних проектів, рівень окупності інвестицій.

Z. Semchuk, R. Skrynkovskyy

THE SYSTEM OF DIAGNOSTICS OF INVESTMENT ACTIVITY OF ENTERPRISE: THEORETICAL CONCEPTS AND METHODOLOGICAL POSITION

Summary

The scientific article presents a system of diagnostics of investment activity of enterprise. It was established that the main business-indicators of a system of diagnostics of investment activity of enterprise are: the level of investment potential, investment activity, the level of investment attractiveness, the level of investment capacity, level of effect of investment activity, the level of investment security, the degree of implementation of investment projects, the level of return on investment.

№ 8 2015, стор. 12 - 17

Кількість переглядів: 1118

Відомості про авторів

Ж. В. Семчук

к. е. н., доцент, декан факультету економіки та підприємництва, доцент кафедри фінансів та кредиту, Львівський університет бізнесу та права, м. Львів

Z. Semchuk

Ph.D in Economics, Dean of the Faculty of Economics and Business, Аssociate Professor of the Department of Finances and Credit, Lviv University of Business and Law, Ukraine, Lviv


Р. М. Скриньковський

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємств та інформаційних технологій, Львівський університет бізнесу та права, м. Львів

R. Skrynkovskyy

Ph.D. in Economics, Associate Professor of the Department of Business Economics and Information Technology, Lviv University of Business and Law, Ukraine, Lviv

Як цитувати статтю

Семчук Ж. В., Скриньковський Р. М. Система діагностики інвестиційної діяльності підприємства: теоретичні засади та методичні положення. Агросвіт. 2015. № 8. С. 12–17.

Semchuk, Z. and Skrynkovskyy, R. (2015), “The system of diagnostics of investment activity of enterprise: theoretical concepts and methodological position”, Agrosvit, vol. 8, pp. 12–17.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.