EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ГОСПОДАРСТВА НАСЕЛЕННЯ В АГРАРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
Г. М. Запша, Г. І. Дідур

Назад

УДК: 334.(477)

Г. М. Запша, Г. І. Дідур

ГОСПОДАРСТВА НАСЕЛЕННЯ В АГРАРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Анотація

Проведено аналіз тенденцій зміни частки виробництва валової продукції сільського господарства господарствами населення в розрізі регіонів України за період з 1990 — 2013 роки. На основі виявлених суттєвих структурних зрушень в частках основних виробників сільськогосподарської продукції проведено періодизацію розвитку господарств населення. Зроблено висновок, що закладений в процесі ринкових трансформацій потенціал господарств населення з середини першого десятиріччя поточного століття був вичерпаний, потребуючи нових підходів щодо їх розвитку. Доведено, що розвиток господарств населення в сільській місцевості визначається низкою регіональних чинників, серед яких регіональна політика щодо підтримки малих форм господарювання на селі. Запропонованіо організаційно-економічні напрями посилення виробничої та комерційної функції домогосподарств в сільській місцевості з урахуванням сукупності економічних, соціальних, природно-кліматичних та інших регіональних факторів впливу.

G. Zapsha, G. Didur

HOUSEHOLDS IN THE AGRICULTURAL PRODUCTION REGIONS OF UKRAINE

Summary

The analysis of trends of changes of the share of gross output of agriculture by households in terms of regions of Ukraine for the period 1990 — 2013 years is made. The periodization of the development of households was done basing on the identified significant structural changes in the shares of the major producers of agricultural products. It is concluded that the potential of households that was laid in the process of market transformation from the middle of the first decade of the current century has been exhausted, requiring new approaches to households' development. It is proved that the development of households in rural areas is determined by a number of regional factors, among which regional policy to support small rural businesses. It's proposed organizational and economic ways of increasing production and commercial functions of the households in rural areas including the totality of economic, social, climatic and other regional factors of influence.

№ 8 2015, стор. 3 - 6

Кількість переглядів: 910

Відомості про авторів

Г. М. Запша

д. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту і маркетингу, Одеський державний аграрний університет, м. Одеса

G. Zapsha

Ph.D in economic sciences, associate professor, the head of management and marketing department, Odesa state agrarian university


Г. І. Дідур

к. е. н., доцент кафедри менеджменту і маркетингу, Одеський державний аграрний університет, м. Одеса

G. Didur

Ph.D in economic sciences, associate professor, the head of management and marketing department, Odesa state agrarian university

Як цитувати статтю

Запша Г. М., Дідур Г. І. Господарства населення в аграрному виробництві регіонів України. Агросвіт. 2015. № 8. С. 3–6.

Zapsha, G. and Didur, G. (2015), “Households in the agricultural production regions of Ukraine”, Agrosvit, vol. 8, pp. 3–6.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.