EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ ПОКАЗНИКІВ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КАПІТАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
А. А. Шлебат

Назад

УДК: 336.71 (777)

А. А. Шлебат

СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ ПОКАЗНИКІВ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КАПІТАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті здійснено оцінку стану і тенденцій показників формування та використання капіталу сільськогосподарських підприємств. Доведено, що сільське господарство залишається надзвичайно важливою складовою національної економіки та відіграє важливу роль в умовах поширення інтеграційних та глобалізаційних процесів. Аргументовано, що аграрні підприємства потребують запровадження інтенсивних ресурсоощадних технологій для збільшення частки показника у готовій продукції сільського господарства. Умотивовано, що формування капіталу підприємств сільського господарства є визначною складовою операційної та фінансової стратегії його розвитку, а також вихідною умовою реалізації виробничого процесу.

A. Shlebat

STATUS AND TRENDS INDICATORS OF CAPITAL FORMATION AND USE OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

The paper assesses the status and trends of indicators of capital formation and use of agricultural enterprises. It is proved that agriculture remains extremely important part of the national economy and plays an important role in terms of the spread of integration and globalization processes. Argued that farms need to introduce intensive resource saving technologies to increase the share index in the finished products of agriculture. Reasoned that capital formation of agricultural enterprises is an outstanding part of the operating and financial strategy for its development and initial implementation by the manufacturing process.

№ 7 2015, стор. 65 - 69

Кількість переглядів: 883

Відомості про авторів

А. А. Шлебат

аспірант, ПВНЗ "Європейський університет", м. Київ

A. Shlebat

graduate student, PHEE "European University", Kyiv

Як цитувати статтю

Шлебат А. А. Стан та тенденції показників формування та використання капіталу сільськогосподарських підприємств. Агросвіт. 2015. № 7. С. 65–69.

Shlebat, A. (2015), “Status and trends indicators of capital formation and use of agricultural enterprises”, Agrosvit, vol. 7, pp. 65–69.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.