EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО ЯК ОБ'ЄКТИ СПОНСОРСТВА КУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ
В. І. Бойко

Назад

УДК: 332.145:338.23:304.44

В. І. Бойко

КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО ЯК ОБ'ЄКТИ СПОНСОРСТВА КУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ

Анотація

Спонсорство та доброчинність органічно вплітаються в тканину сучасного менеджменту в сфері фінансового, промислового та торгового капіталу. Особливе значення вони набувають у зовнішньоекономічній діяльності — буквально, постають технологією проникнення на зарубіжні ринки. Спонсорство та доброчинність — це робота не на результат, а на процес, ефект від них — не безпосередній. Спонсорство та доброчинність можуть створити позитивний привабливий імідж підприємства, фірми та її перших осіб в очах різних груп громадськості, вибудувати з групами впливу, від яких залежить успіх справи, довірчі відносини. Вони сприяють формуванню громадської думки про діяльність фірми, розширенню сфер і можливостей впливу, встановленню постійних та довірчих відносин зі ЗМІ та органами влади, забезпеченню сприятливих внутрішньо-корпоративних відносин. Практично вся соціально-культурна сфера є привабливою для спонсорування.

V. Boyko

CULTURE AND ART OBJECTS IN SPONSORSHIP CULTURAL SPHERE

Summary

Sponsorship and Charity organically woven into the fabric of modern management in the financial, industrial and commercial capital. Of particular importance, they acquire in foreign economic activity — literally facing technology penetration in foreign markets. Sponsorship and charity — this work is not the result but the process, the effect of them — not immediate. Sponsorship and charity can create a positive image of the company attractive, the firm and its top officials in the eyes of various community groups, build groups of influence that affect the success of the case, trusting relationship. They contribute to the formation of public opinion about the activities of the company, expansion of capacity and influence, establishing permanent and trusting relationship with the media and authorities, providing a favorable intra-corporate relations. Almost all social and cultural sphere is attractive for sponsorship.

№ 7 2015, стор. 62 - 64

Кількість переглядів: 1225

Відомості про авторів

В. І. Бойко

доцент кафедри менеджменту Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв

V. Boyko

associate professor of the chair " Management of the National Academy of Culture and Arts"

Як цитувати статтю

Бойко В. І. Культура і мистецтво як об'єкти спонсорства культурної сфери. Агросвіт. 2015. № 7. С. 62–64.

Boyko, V. (2015), “Culture and art objects in sponsorship cultural sphere”, Agrosvit, vol. 7, pp. 62–64.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.