EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПЛИВ НЕФОРМАЛЬНИХ ІНСТИТУТІВ НА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
В. М. Семцов

Назад

УДК: 330.837

В. М. Семцов

ВПЛИВ НЕФОРМАЛЬНИХ ІНСТИТУТІВ НА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Анотація

У статті розглянуто основні проблемні питання сучасної теорії неформальних інститутів. Ідентифіковано потенціал та перспективи використання неформальних інститутів на сільських територіях. Виявлено особливості використання інститутів агрохолдингами, на прикладі Жмеринського району Вінницької області. Особливий акцент зроблено на неспостережуваних процесах в аграрному секторі економіки. Підкреслено роль місцевої влади щодо забезпечення протидії неспостережуваним економічним процесам на сільських територіях. Виявлено основні проблеми державного регулювання діяльності сучасних агрохолдингів. Обгрунтовано концептуальні положення щодо необхідності використання інститутів як фактору, що здатний як сприяти зменшенню та/або ліквідації негативних наслідків, викликаних функціонуванням агентів ринку, так і загострювати соціально-економічну ситуацію. Встановлено, що особливої уваги потребує аналізування напрямів удосконалення системи державного регулювання аграрного сектору економіки

V. Semtsov

INFLUENCE INFORMAL INSTITUTIONS IN THE FINANCIAL AND ECONOMIC STANDING RURAL AREAS

Summary

In the article the main problems of the modern theory of informal institutions. Identified potential and prospects of informal institutions in rural areas. The features use agriholdings institutions, the example Zhmerinsky area Vinnytsia region. Particular emphasis is placed on unobservable processes in the agricultural sector. Emphasized the role of local authorities to provide counter unobserved economic processes in rural areas. The basic problem of state regulation of modern agricultural holdings. Conceptual position on the need for institutions as a factor capable as help reduce and / or eliminate the negative effects caused by the operation of market agents and exacerbate socio-economic situation. Found that special attention needs analysis of improving the system of state regulation of the agricultural sector.

№ 7 2015, стор. 39 - 45

Кількість переглядів: 887

Відомості про авторів

В. М. Семцов

к. е. н., доцент кафедри фінанси і кредит, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету, м. Вінниця

V. Semtsov

PhD (Economics), Associate Professor, Department of finance and credit Vinnitsa research institute of Economics Ternopil National Economic University, Vinnytsia

Як цитувати статтю

Семцов В. М. Вплив неформальних інститутів на фінансово-економічний стан сільських територій. Агросвіт. 2015. № 7. С. 39–45.

Semtsov, V. (2015), “Influence informal institutions in the financial and economic standing rural areas”, Agrosvit, vol. 7, pp. 39–45.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.