EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
О. С. Наконечна

Назад

УДК: 336.77:352

О. С. Наконечна

ОСОБЛИВОСТІ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Анотація

Стаття присвячена висвітленню сучасного стану банківського кредитування аграрних підприємств України, його проблемам та перспективам розвитку. Проведено грунтовне дослідження стримуючих факторів розвитку аграрного кредитування, розглянуто основні тенденції його функціонування та відзначено притаманні йому особливості. Крім того, описано загальну ситуацію на ринку аграрного кредитування, окреслено основні види кредитних ресурсів, що надаються банками для сільськогосподарських підприємств, визначено їх переваги та недоліки і подальший розвиток. На основі узагальненого досвіду розвитку ринку банківського агрокредитування сформовано загальні рекомендації щодо ефективної співпраці банківських установ та аграрних компаній, яка сприятиме підвищенню кредитної активності таких підприємств на взаємовигідних умовах, і тим самим стимулюватиме економічне зростання реального сектору економіки.

О. Nakonechnа

THE PECULIARITIES OF BANK LENDING OF UKRAINIAN AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

This article covers current state of Ukrainian agricultural enterprises lending, its challenges and prospects for further development. An in-depth study of the headwinds of an agricultural lending has been carried out, the main tendencies of its performance have been considered and the features peculiar to it have been specified. Moreover, the overall situation on the agricultural lending market has been described, new types of lending resources, which banks give to agricultural enterprises, have been outlined, their advantages and disadvantages, and their further development as well, have been determined. On the basis of the generalized experience of the banks' agricultural lending market growth, the general guidelines regarding effective cooperation of the banking institutions and farming companies, which is to promote lending activity of such enterprises under mutually beneficial terms, have been produced and, consequently, the economic growth of a real sector of economy will be stimulated.

№ 7 2015, стор. 26 - 30

Кількість переглядів: 1072

Відомості про авторів

О. С. Наконечна

к. е. н., доцент кафедри фінансів та кредиту, Міжнародний університет фінансів

О. Nakonechnа

PhD of Economics, assistant of professor of the Finance and Credit Department, International University of Finance

Як цитувати статтю

Наконечна О. С. Особливості банківського кредитування аграрних підприємств України. Агросвіт. 2015. № 7. С. 26–30.

Nakonechnа, О. (2015), “The peculiarities of bank lending of ukrainian agricultural enterprises”, Agrosvit, vol. 7, pp. 26–30.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.