EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ В УПРАВЛІННІ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Н. К. Дьяченко

Назад

УДК: 519.23

Н. К. Дьяченко

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ В УПРАВЛІННІ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті наведено методику застосування принципу Парето-Лоренца з використанням теорії чутливості при управлінні бізнес-процесами в переробних підрозділах аграрного підприємства. За допомогою математичних законів розкрита сутність правила Парето, згідно з яким лише 20 % дій приносять 80 % результату. Показано, яким чином можна застосувати модель розподілу при оптимізації бізнес-процесів в аграрному виробництві та як вона вплине на ефективність підприємства.

N. D'yachenko

MATHEMATICAL METHODS IN THE MANAGEMENT OF BUSINESS PROCESSES OF AGRARIAN ENTERPRISES

Summary

In article the technique of applying the principle of Pareto-Lorenz using the theory of sensitivity in the management of business processes in the processing units of agricultural production. Using the mathematical laws of the essence of the Pareto rule, according to which only 20% of activities generate 80% of the result. Shows how you can use the distribution model in the optimization of business processes in agricultural production and how it will affect the efficiency of the enterprise.

№ 6 2015, стор. 56 - 58

Кількість переглядів: 1016

Відомості про авторів

Н. К. Дьяченко

старший викладач кафедри вищої математики, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

N. D'yachenko

senior lecturer department of the highest mathematics, Dnipropetrovsk State Agrarian-Economic University

Як цитувати статтю

Дьяченко Н. К. Математичні методи в управлінні бізнес-процесами аграрного підприємства. Агросвіт. 2015. № 6. С. 56–58.

D'yachenko, N. (2015), “Mathematical methods in the management of business processes of agrarian enterprises”, Agrosvit, vol. 6, pp. 56–58.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.