EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВИВЧЕННЯ СТРАТЕГІЙ РИНКУ СПОЖИВАННЯ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ У ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ
В. І. Бойко

Назад

УДК: 339.13.017

В. І. Бойко

ВИВЧЕННЯ СТРАТЕГІЙ РИНКУ СПОЖИВАННЯ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ У ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ

Анотація

Підприємство або регіон має можливість виходити на ринок з якісно новим, який не має аналогів, товаром, на який ще не було попиту. Дуже рідкісна ситуація — принципово нові товари з'являються виключно рідко. Частіше йдеться про корінне удосконалення традиційного товару. Ще частіше — про просте удосконалення, модифікації. Іноді підприємство вдається до виходу зі старим товаром на новий ринок. Аналоги, перехоплення ідеї, альтернативні проекти, сервісне доповнення — всі вони мають джерелом досвід конкурентів. Ідея нового товару або модифікації часто виникає у результаті вивчення споживача. До цього джерела дуже часто зводять маркетинговий аналіз, що навряд чи правомірно. Часто підприємству простіше діяти, опираючись на досвід конкурентів (стратегія "другого"). Крім того, ідея принципово нового товару ніяк не може виникнути при вивченні потреб споживача, бо у того просто немає такої потреби, її ще належить формувати. Ідеї виробника, продиктовані науково-технічними розробками, технологічними можливостями, найчастіше є джерелом принципово нових товарів.

V. Boyko

STUDY STRATEGIES MARKET CONSUMPTION OF GOODS AND SERVICES IN THE FIELD OF CULTURE

Summary

Company or region is able to enter the market with its new, unparalleled product for which there was no demand. Very rare situation — fundamentally new products appear only rarely. Often it comes to improving indigenous traditional goods. More often — about simple improvements, modifications. Sometimes the company manages to leave the old product in a new market. Analogs interception ideas, alternative designs, service additions — they are a source of competition experience. The idea of a new product or modification often obtains from consumers. This source is very often reduced marketing analysis, which is hardly justified. Companies are often easier to operate, based on the experience of competitors (strategy "second"). Moreover, the idea of a fundamentally new product does not occur in the study of consumer needs — in fact there is no such a need, it has yet to form. Ideas producer dictated by scientific and technical developments, technological capabilities, often a source of innovative products.

№ 6 2015, стор. 49 - 55

Кількість переглядів: 1035

Відомості про авторів

В. І. Бойко

доцент кафедри менеджменту, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

V. Boyko

associate professor of the chair " Management of the National Academy of Culture and Arts"

Як цитувати статтю

Бойко В. І. Вивчення стратегій ринку споживання товарів та послуг у галузі культури. Агросвіт. 2015. № 6. С. 49–55.

Boyko, V. (2015), “Study strategies market consumption of goods and services in the field of culture”, Agrosvit, vol. 6, pp. 49–55.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.