EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ АДАПТАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ДО ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА: НОВІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ
Є. В. Міщук, В. П. Голівер

Назад

УДК: 205.6-004.332

Є. В. Міщук, В. П. Голівер

УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ АДАПТАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ДО ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА: НОВІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ

Анотація

Розглянуто проблему управління процесом адаптації для підприємств гірничо-металургійного комплексу. Обгрунтовано основні напрями формування адаптаційної політики підприємства. Визначено, що ситуаційний підхід до організації управління процесом адаптації є елементом антикризового управління, зокрема, до організації планування процесу адаптації, організації його інформаційного та фінансового забезпечення. Удосконалено модель адаптації підприємств до внутрішнього і зовнішнього середовища.

Ye. Mischuk, V. Holiver

MANAGEMENT OF THE PROCESSES OF ENTERPRISE ADAPTATION TO EXTERNAL ENVIRONMENT: INNOVATIVE TENDENCIES

Summary

A problem of management of adaptation of mining and metallurgical enterprises is considered. Main trends for adaptive policy formation of enterprise are grounded. It's noted that situational approach to organization of management of adaptation process is an element of anti crisis management that is of organization of adaptive process of planning, organization of its informational and financial security. A model of enterprise adaptation to the external and internal environment is elaborated.

№ 6 2015, стор. 44 - 48

Кількість переглядів: 1037

Відомості про авторів

Є. В. Міщук

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, аналізу, аудиту та адміністрування підприємств ГМК, ДВНЗ " Криворізький національний університет", м. Кривий Ріг

Ye. Mischuk

Ph.d., ass. prof., ass. prof. of the department of accounting, analysis, audit and administration of enterprises, SHEI "Kryvyi Rih national university", Kryvyi Rih


В. П. Голівер

магістрант, ДВНЗ " Криворізький національний університет", м. Кривий Ріг

V. Holiver

undergraduate, SHEI"Kryvyi Rih National University", Kryvyi Rih

Як цитувати статтю

Міщук Є. В., Голівер В. П. Управління процесами адаптації підприємств до зовнішнього середовища: новітні тенденції. Агросвіт. 2015. № 6. С. 44–48.

Mischuk, Ye. and Holiver, V. (2015), “Management of the processes of enterprise adaptation to external environment: innovative tendencies”, Agrosvit, vol. 6, pp. 44–48.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.