EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФЕНОМЕН НОВОЇ ЕКОНОМІКИ: ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ДЕЛІМІТАЦІЯ В УМОВАХ ПОСТІНДУСТРІАЛІЗМУ
В. В. Білоцерківець

Назад

УДК: 330.341

В. В. Білоцерківець

ФЕНОМЕН НОВОЇ ЕКОНОМІКИ: ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ДЕЛІМІТАЦІЯ В УМОВАХ ПОСТІНДУСТРІАЛІЗМУ

Анотація

У статті досліджуються проблеми ідентифікації та делімітації явищ, що входять до ареалу нової економіки, в умовах становлення та розвитку постіндустріального суспільства. Показано, що нова економіка в сучасну добу змістовно та за окремими ознаками наближається до мережевої економіки, інформаційної економіки, економіки знань, сервісної економіки та постіндустріальної економіки, але вона не стає тотожною їм. Визначено особливі характеристики інформаційної, знаннєвої та сервісної економік, показано їх взаємні відмінності та окреслено їх топологічні співвідношення з новою економікою. Проаналізовано динаміку нової та старої економіки за рівнями агрегування, побудовано їх відповідні піраміди. Розкрито залежності, еволюційний рух та взаємні співвідношення між новою, старою та ар'єргардною економіками.

V. Bilotserkivets

PHENOMENA OF NEW ECONOMY: IDENTIFICATION AND DELIMITATION IN THE CONDITION OF POST-INDUSTRIALISM

Summary

In the article examines the problems of authentication and delimitation of the phenomena, included in the area of new economy, in the conditions of becoming and development of post-industrial society. It is shown new economy in modern age in content and separate attributes approaches a network economy, information economy, economy of knowledge, service economy and post-industrial economy. New economy does not identical to them. It is shown the special descriptions of information, knowledge and service economies, they mutual differences and outlined topological correlations with a new economy. The paper analyzes dynamics of new and old economy for levels of aggregating, built they pyramids. Exposed the dependences, evolutional motion and between of new, old and rearguard economies.

№ 6 2015, стор. 25 - 30

Кількість переглядів: 1180

Відомості про авторів

В. В. Білоцерківець

д. е. н., доцент, професор кафедри політичної економії, Національна металургійна академія України, м. Дніпропетровськ

V. Bilotserkivets

Doctor of Science in Economics, Associate Professor, Professor of department of Political economy, National Metallurgical Academia of Ukraine, Dnipropetrovs'k

Як цитувати статтю

Білоцерківець В. В. Феномен нової економіки: ідентифікація та делімітація в умовах постіндустріалізму. Агросвіт. 2015. № 6. С. 25–30.

Bilotserkivets, V. (2015), “Phenomena of new economy: identification and delimitation in the condition of post-industrialism”, Agrosvit, vol. 6, pp. 25–30.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.