EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТАЛИЙ РОЗВИТОК КОРМОВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ
О. М. Рибаченко

Назад

УДК: 330.3:636.085/.087

О. М. Рибаченко

СТАЛИЙ РОЗВИТОК КОРМОВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ

Анотація

У статті розглянуто науковий зміст і сучасне значення концепції сталого розвитку в національних і світових масштабах, визначено її місце в перспективах розвитку вітчизняного аграрного сектору. Особливу увагу зосереджено на питаннях необхідності використання принципів концепції сталого розвитку у кормовиробництві. Окреслено напрями діяльності в галузі, що потребують нагального впровадження екологічно й соціально спрямованих заходів з метою її подальшого гармонічного розвитку.

О. Ribachenko

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF FORAGE PRODUCTION IN UKRAINE

Summary

The article reviews the scientific content and the current value of the concept of sustainable development in national and global scale, its place in the prospects of the domestic agricultural sector. Particular attention is paid to the need to use the principles of sustainable development in the forage . Outlined field activities that require urgent implementation ecologically and socially oriented measures to further harmonious development.

№ 6 2015, стор. 16 - 19

Кількість переглядів: 989

Відомості про авторів

О. М. Рибаченко

к. е. н., с. н. с., докторант, ННЦ "Інститут аграрної економіки" НААН

О. Ribachenko

PhD in Economics, Senior researcher, Candidate Doctor of Economics, National Scientific Center "Institute of Agrarian Economics"

Як цитувати статтю

Рибаченко О. М. Сталий розвиток кормовиробництва в Україні. Агросвіт. 2015. № 6. С. 16–19.

Ribachenko, О. (2015), “Sustainable development of forage production in Ukraine”, Agrosvit, vol. 6, pp. 16–19.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.