EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ
Д. А. Міщенко

Назад

УДК: 330. 332

Д. А. Міщенко

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ

Анотація

У статті проаналізовано основні підходи до визначення рівня державної підтримки сільськогосподарського комплексу, які дозволяють оцінювати рівень державного регулювання сільського господарства та ефективність державної підтримки. Встановлено, що існуючі нині методики оцінки рівня регуляторної політики держави щодо сільськогосподарського комплексу засновані на тому, що для кожного продукту розраховуються ціни, за якими виробники сільськогосподарської продукції могли б її продати при повному невтручанні держави. У світовій практиці використовується ціла низка показників кількісної оцінки рівня державного регулювання сільськогосподарського комплексу. Рівень державного впливу знаходить відображення у різниці між фактичними (внутрішніми) цінами і альтернативними витратами, і значна частина методів оцінки рівня державної підтримки сільського господарства грунтуються на визначенні цієї різниці.

D. Mishchenko

EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF STATE FINANCIAL SUPPORT FOR THE AGRICULTURAL COMPLEX

Summary

The article analyzes the main approaches to determining the level of state support for the agricultural sector, which allow you to assess the level of state regulation of agriculture and the effectiveness of government support. It was established that the present method of estimation of regulatory policy on agricultural complex based on the fact that for each product calculated prices that agricultural producers could sell it at full state interference. In world practice used by a number of indicators of quantitative assessment of state regulation of the agricultural sector. The level of state influence is reflected in the difference between the actual (internal) prices and opportunity costs, and all the conventional methods of quantitative assessment of state support for agriculture based on the definition of the difference.

№ 6 2015, стор. 7 - 11

Кількість переглядів: 924

Відомості про авторів

Д. А. Міщенко

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри фінансів, Дніпропетровська державна фінансова академія

D. Mishchenko

PhD in Public Administration, lecturer, Professor, Department of Finance, Dnipropetrovsk State Finance Academy

Як цитувати статтю

Міщенко Д. А. Оцінка ефективності державної фінансової підтримки сільськогосподарського комплексу. Агросвіт. 2015. № 6. С. 7–11.

Mishchenko, D. (2015), “Evaluating the effectiveness of state financial support for the agricultural complex”, Agrosvit, vol. 6, pp. 7–11.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.