EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОДЕЛЬ ОПТИМІЗАЦІЇ ЛАНЦЮГА ПОСТАВОК ТОВАРНИХ РЕСУРСІВ
М. В. Чорна

Назад

УДК: 658.7: 339.166

М. В. Чорна

МОДЕЛЬ ОПТИМІЗАЦІЇ ЛАНЦЮГА ПОСТАВОК ТОВАРНИХ РЕСУРСІВ

Анотація

У сучасних умовах господарювання відбувається постійна зміна умов функціонування підприємств роздрібної торгівлі. Переважна більшість управлінських рішень в значній мірі формується в умовах невизначеності. Відповідно до забезпечення стійкого економічного росту підприємства вимагає високоефективних способів і методів управління господарською діяльністю, пошуку нових шляхів підвищення ефективності, які відповідають вимогам ринкового середовища. Забезпечення безперебійності функціонування підприємства роздрібної торгівлі в значній мірі залежить від його забезпеченості товарними ресурсами та взаємодії з постачальниками. Стаття присвячена розробці оптимізаційної моделі ланцюга поставок товарних ресурсів. Автором розглядаються основні складові ланцюга поставок товарних ресурсів до підприємств роздрібної торгівлі. Запропоновано економіко-математичну модель управління поставками товарних ресурсів, яка враховує рівень інтеграції учасників всередині ланцюга поставок.

M. Chorna

MODEL OF OPTIMIZATION OF CHAIN OF SUPPLYING WITH COMMODITY RESOURCES

Summary

In modern terms a mеnage takes place permanent change of operating of enterprises of retail business conditions. Swingeing majority of administrative decisions is largely formed in the conditions of vagueness. Accordingly providing of the proof economy growing of enterprise requires high-efficiency methods and methods of management, search of new ways, economic activity increases of efficiency, that answer the requirements of market environment. Providing of continuity of functioning of enterprise of retail business largely depends on his provision of commodity resources and cooperation with suppliers. The article is devoted to development of optimization model of chain of supplying with commodity resources. An author is examining the basic making chains of supplying with commodity resources to the enterprises of retail business. Economic-mathematical model of commodity resources management system, that takes into account the level of integration into the supply chain, was described.

№ 6 2015, стор. 3 - 6

Кількість переглядів: 1015

Відомості про авторів

М. В. Чорна

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки підприємств харчування та торгівлі, Харківський державний університет харчування та торгівлі, м. Харків

M. Chorna

Doctor of Economics, PhD. Sc. Professor Chief of Department of Economy Food and Trade Enterprises, Kharkov State University of Food Technology and Trade, Kharkov

Як цитувати статтю

Чорна М. В. Модель оптимізації ланцюга поставок товарних ресурсів. Агросвіт. 2015. № 6. С. 3–6.

Chorna, M. (2015), “Model of optimization of chain of supplying with commodity resources”, Agrosvit, vol. 6, pp. 3–6.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.