EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ТА ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ
О. О. Корчинська

Назад

УДК: 338.48

О. О. Корчинська

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ТА ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ

Анотація

У статті розглянуто організаційні аспекти функціонування сільського зеленого туризму в Україні. Визначено особливості його становлення як окремої сфери господарської діяльності, з врахуванням впливу різноманітних факторів. Досліджено окремі аспекти сільського зеленого туризму як підприємницької діяльності та його організаційно-правові форми. Окреслено проблеми організаційно-економічного та інституційного характеру, які стримують розвиток сільського зеленого туризму. В дослідженні запропоновано заходи щодо сприяння в розвитку сільських регіонів та підприємництва в сфері сільського зеленого туризму.

O. Korchynska

ORGANIZATIONALLY, ECONOMIC AND INSTITUTIONAL PROVIDING OF DEVELOPMENT OF RURAL GREEN TOURISM

Summary

The article deals with economic and institutional aspects of rural green tourism. The features of its establishment as a separate sphere of economic activity, taking into account the impact of various factors. Studied some aspects of business activity in the field of rural green tourism in Ukraine, its legal forms under national law. The author defines the problem, including organizational, economic and institutional, hampering the development of rural green tourism. The study proposed measures, the implementation of which will contribute the development of rural areas and entrepreneurship in the rural green tourism.

№ 5 2015, стор. 80 - 83

Кількість переглядів: 1035

Відомості про авторів

О. О. Корчинська

аспірант кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Львівський національний аграрний університет

O. Korchynska

postgraduate student of accounting and auditing, Lviv national agrarian university

Як цитувати статтю

Корчинська О. О. Організаційно-економічне та інституційне забезпечення розвитку сільського зеленого туризму . Агросвіт. 2015. № 5. С. 80–83.

Korchynska, O. (2015), “Organizationally, economic and institutional providing of development of rural green tourism”, Agrosvit, vol. 5, pp. 80–83.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.