EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАПРЯМИ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
О. В. Дармограй

Назад

УДК: 339.13:338:631.155

О. В. Дармограй

НАПРЯМИ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Анотація

Автором обгрунтовано необхідність розробки стратегії розвитку продовольчого ринку Вінницької області в контексті забезпечення продовольчої безпеки. Визначено місце регіону в структурі продовольчого ринку України. Сформовано перелік цілей та завдань перспективної стратегії продовольчого ринку. Зазначено необхідні принципи державної політики, дотримання яких забезпечить досягнення стратегічних цілей розвитку продовольчого ринку Вінницької області. Запропоновано алгоритм стратегічного планування розвитку продовольчого ринку, проведено SWOT-аналіз ринку продовольства області, який дозволив виявити і структурувати його сильні і слабкі сторони, можливості і загрози з боку впливу зовнішнього та внутрішнього середовища. Визначено "точки росту" продовольчого ринку та його функціональні підсистеми, за якими встановлені пріоритети розвитку ринку.

O. Darmohrai

DIRECTIONS OF STRATEGIC DEVELOPMENT OF FOOD MARKET OF VINNITSA REGION

Summary

The author analyzes the necessity of development of food market growth strategy in Vinnytsia region in food safety context. The place of the region in the structure of the food market of Ukraine is also defined. The author forms a list of goals and objectives of food market strategy. Essential principles of state policy which will ensure growth of food market of Vinnytsia region are described. The author proposes algorithm of strategic planning of the food market and conducts SWOT-analysis of the food market area that revealed the structure and its strengths and weaknesses, opportunities and threats of the influence of the external and internal environment. The "points of growth" of food market and its functional subsystems are defined. The development of the market is prioritized according to these point.

№ 5 2015, стор. 74 - 79

Кількість переглядів: 918

Відомості про авторів

О. В. Дармограй

здобувач кафедри міжнародної економіки Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

O. Darmohrai

applicant of the Department of International Economy, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

Як цитувати статтю

Дармограй О. В. Напрями стратегічного розвитку продовольчого ринку вінницької області . Агросвіт. 2015. № 5. С. 74–79.

Darmohrai, O. (2015), “Directions of strategic development of food market of vinnitsa region”, Agrosvit, vol. 5, pp. 74–79.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.