EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АГРАРНА ОСВІТА В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА З ВИКОРИСТАННЯМ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ
К. Л. Тужик

Назад

УДК: 378.663:502.52:63:339.9(447+73)

К. Л. Тужик

АГРАРНА ОСВІТА В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА З ВИКОРИСТАННЯМ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ

Анотація

Аграрна освіта для формування сталого розвитку сільського господарства дозволяє кожному наступному поколінню отримувати знання, навички, цінності, які є життєво необхідними для формування майбутнього. Аграрна освіта в якості забезпечення сталого розвитку сільського господарства передбачає включення критичних питань сьогодення в навчальний процес. Це також дозволяє застосовувати методологію навчання, яке мотивує та надихає молодь брати безпосередню участь у забезпеченні сталого сільського господарства. Аграрна освіта для сталого розвитку розвиває у студентів критичне мислення, усвідомлення наслідків згубної діяльності людини в майбутньому та вміння приймати рішення шляхом колаборації зусиль.
Тому в статті розглянуто основні принципи системи аграрної освіти в США в поєднанні з практичними аспектами сільського господарства. Також наведено методи підтримки галузі та шляхи досягнення довіри між сільськогосподарським виробником та державою.

K. Tuzhyk

AGRICULTURAL EDUCATION FOR SUSTAINABLE AGRICULTURAL DEVELOPMENT USING A FOREIGN EXPERIENCE

Summary

Agricultural education to create sustainable agriculture allows each successive generation to acquire knowledge, skills, values that are vital to shaping the future. Agricultural education for sustainable agricultural development includes the critical issues in the present study process. It also allows using the methodology of teaching that motivates and inspires young people to participate directly in sustainable agriculture. Agricultural education for sustainable development develops students' critical thinking, awareness of the harmful effects of human activities in the future and ability to make decisions through collaboration efforts.
Therefore, the basic principles of the agricultural education system in the United States combined with the practical aspects of agriculture are discussed in the article. The methods support of the industry and ways to achieve trust between farmers and the state are reviewed.

№ 5 2015, стор. 68 - 73

Кількість переглядів: 1190

Відомості про авторів

К. Л. Тужик

аспірант, кафедра менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського, Національний університет біоресурсів і природокористування України

K. Tuzhyk

PhD student, Department of Management, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Як цитувати статтю

Тужик К. Л. Аграрна освіта в забезпеченні сталого розвитку сільського господарства з використанням міжнародного досвіду. Агросвіт. 2015. № 5. С. 68–73.

Tuzhyk, K. (2015), “Agricultural education for sustainable agricultural development using a foreign experience”, Agrosvit, vol. 5, pp. 68–73.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.