EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУТНІСТЬ ТА ВИДИ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ ДЛЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ
І. Ю. Стукан, А. П. Стрижак

Назад

УДК: 336.71

І. Ю. Стукан, А. П. Стрижак

СУТНІСТЬ ТА ВИДИ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ ДЛЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

Анотація

У статті досліджено підходи до сутності та характерні риси глобальних викликів. Відмічено, що банки є основними фінансовими посередниками та відіграють важливу роль у розвитку суспільства, а функції банків усе більше виходять за межі простого фінансового посередництва. Визначено актуальні виклики розвитку світової економіки та розглянуто види викликів, які формувалися протягом становлення й розвитку банківської діяльності. Підкреслено, що загрози курсовій стабільності пов'язані із впливом невизначеності на світових валютних ринках, девальваційними процесами у світі, значним дефіцитом торговельного балансу України, зростаючими витратами на обслуговування зовнішнього боргу тощо. Відзначено, що труднощі забезпечення фінансової стабільності у післякризовий період в Україні зумовлені суттєвою сегментацією економічної і фінансової систем.

I. Stukan, A. Stryzhak

ESSENCE AND TYPES OF GLOBAL CHALLENGES FOR THE BANKING SYSTEM

Summary

The article examines the approaches to the essence and characteristics of global challenges. Banks are the main financial intermediaries and play an important role in the development of society and the function of banks increasingly go beyond simple financial intermediation. Identified current challenges of the global economy and the types of calls that were formed during the formation and development of banking activities. Emphasized that the threat to exchange rate stability associated with the impact of uncertainty on the global currency markets, devaluation processes in the world, a significant deficit in the trade balance of Ukraine, the growing cost of servicing the foreign debt. It is noted that the difficulty of securing financial stability after the crisis in Ukraine is due to a significant segment of the economic and financial systems.

№ 5 2015, стор. 61 - 67

Кількість переглядів: 1036

Відомості про авторів

І. Ю. Стукан

аспірант кафедри банківської справи, ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана", м. Київ

I. Stukan

postgraduate student of the Department of banking State University "Kyiv national economic Vadym Hetman University"


А. П. Стрижак

к. е. н., старший викладач кафедри банківської справи, ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана", м. Київ

A. Stryzhak

PhD. senior lecturer of the Department of banking State University "Kyiv national economic Vadym Hetman University"

Як цитувати статтю

Стукан І. Ю., Стрижак А. П. Сутність та види глобальних викликів для банківської системи. Агросвіт. 2015. № 5. С. 61–67.

Stukan, I. and Stryzhak, A. (2015), “Essence and types of global challenges for the banking system”, Agrosvit, vol. 5, pp. 61–67.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.