EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРЕСИВНИХ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
Ю. М. Атаманчук

Назад

УДК: 339.13

Ю. М. Атаманчук

ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРЕСИВНИХ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

Анотація

Орієнтація на впровадження прогресивних механізмів управління збутовою діяльністю сприяє набуттю фірмою конкурентних переваг та забезпечує її сталий розвиток.
У статті висвітлено маркетингові інструменти та механізми, їх роль у злитті елементів підприємницької, господарської, виробничо-збутової діяльності та об'єднання їх в систему, яка діє в інтересах населення з синергетичним ефектом. Належну увагу автор приділив маркетинговим інструментам реалізації механізму збуту на споживчих ринках, які сприяють ефективному управлінню агробізнесом, правильному плануванню організації та дієвому контролю, а також особливостям маркетингу сільськогосподарської продукції. Також проведено аналіз концепцій агромаркетингу та напрями їх використання, визначено роль маркетингової діяльності на підприємствах агропромислового комплексу, проаналізовано договірну, розподільчу та комунікативну збутову політику підприємства. Запропоновано використання різних агромаркетингових стратегій в залежності від ціни товару і витрат на стимулювання збуту на різних стадіях життєвого циклу товарів.

Y. Atamanchuk

THE INTRODUCTION OF ADVANCED MANAGEMENT TOOLS SALES MANAGEMENT

Summary

Focus on the introduction of advanced management tools sales management encourages the adoption of firm competitive advantage and ensure its sustainability.
In the article the marketing tools and mechanisms and their role in the merging of elements of business, economic, production and marketing activities and combining them into a system that operates in the public interest of a synergistic effect. Due attention is paid marketing tool implementation mechanism of sales in consumer markets that promote efficient agribusiness management, proper planning and organization of effective control, and especially the marketing of agricultural products. Also analyzed ahromarketynhu concepts and directions for their use, the role of marketing activities in agricultural enterprises, analyzes the contracting, distribution and sales policy communicative enterprise. The use of different strategies ahromarketynhovyh depending on price and sales promotion costs at different stages of the product life cycle.

№ 5 2015, стор. 50 - 55

Кількість переглядів: 1305

Відомості про авторів

Ю. М. Атаманчук

к. пед. н., доцент, директор, Уманська філія Київського інституту бізнесу і технологій, м. Умань

Y. Atamanchuk

Ph.D., Associate Professor, Director, Uman branch of the Kiev Institute of Business and Technology , m . Uman

Як цитувати статтю

Атаманчук Ю. М. Впровадження прогресивних механізмів управління збутовою діяльністю. Агросвіт. 2015. № 5. С. 50–55.

Atamanchuk, Y. (2015), “The introduction of advanced management tools sales management”, Agrosvit, vol. 5, pp. 50–55.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.