EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЛЬ ЗЕРНОТРЕЙДЕРІВ В ЕКСПОРТІ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПШЕНИЦІ
Ю. Г. Власенко, Ю. О. Нам'ясенко

Назад

УДК: 338.433:339.564:633.11

Ю. Г. Власенко, Ю. О. Нам'ясенко

РОЛЬ ЗЕРНОТРЕЙДЕРІВ В ЕКСПОРТІ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПШЕНИЦІ

Анотація

У статті розглянуто актуальне на сьогодні питання експорту зернових пшениці. Досліджується динаміка розвитку виробництва, внутрішнього споживання та експортних відносин щодо пшениці, а також прогнози щодо стану збуту пшениці зернотрейдерами протягом найближчих років. Метою дослідження є аналіз основних чинників, які впливають на виробництво пшениці, її внутрішнє споживання та динаміка збуту на міжнародних ринках.

Y. Vlasenko, Y. Namjasenko

THE ROLE OF TRADERS IN DOMESTIC WHEAT EXPORT

Summary

The gates considers it relevant to the issue of export grain wheat. We study the dynamics of production, domestic consumption and export relations on wheat and predicted for sales of wheat grain traders in the coming years. The aim of the study is to analyze the main factors that affect wheat production, domestic consumption and its dynamics of sales in international markets.

№ 5 2015, стор. 41 - 45

Кількість переглядів: 959

Відомості про авторів

Ю. Г. Власенко

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

Y. Vlasenko

Ph.D., Аssociate Рrofessor of the department of Economic theory, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv


Ю. О. Нам'ясенко

студент, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

Y. Namjasenko

Student of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Власенко Ю. Г., Нам'ясенко Ю. О. Роль зернотрейдерів в експорті вітчизняної пшениці. Агросвіт. 2015. № 5. С. 41–45.

Vlasenko, Y. and Namjasenko, Y. (2015), “The role of traders in domestic wheat export”, Agrosvit, vol. 5, pp. 41–45.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.