EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ В АГРАРНІЙ СФЕРІ
К. А. Пріб, О. В. Корж

Назад

УДК: 658.511:65.015.144

К. А. Пріб, О. В. Корж

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ В АГРАРНІЙ СФЕРІ

Анотація

У статті висвітлено основні напрями розв'язання проблеми зайнятості населення в аграрній сфері. Визначено, що створення робочих місць потрібно здійснювати через розвиток органічного землеробства та тваринницьких галузей, формування замкнених циклів виробництва продовольчих товарів, переробку відходів сільськогосподарського виробництва, започаткування нових нетрадиційних видів сільськогосподарської діяльності, залучення сільського населення до робіт по облаштуванню соціальної і виробничої інфраструктури на селі, створення обслуговуючих підприємств, розвиток зеленого і сільського туризму та об'єктів туристичної інфраструктури тощо. Вирішення проблем зайнятості населення в аграрній сфері потребує удосконалення законодавства, оптимізації оподаткування, забезпечення права власності, розвитку кредитування та лізингу, збільшення числа спеціальних державних програм підтримки тощо.

K. Prib, O. Korzh

MAIN DIRECTIONS OF SOLVING THE PROBLEM OF EMPLOYMENT IN AGRICULTURE

Summary

In the article the basic directions of solving the problem of employment in agriculture. Determined that job creation should be implemented through the development of organic farming and livestock industries, forming a closed cycle of food production, processing agricultural waste, launch new non-traditional agricultural activities, involving rural people to work on the construction of social and industrial infrastructure in rural areas, creating service industries, the development of green and rural tourism and tourist infrastructure facilities and so on. Addressing employment in agriculture needs to improve legislation, tax optimization, ensuring ownership, development financing and leasing, increasing the number of special government support programs and more.

№ 5 2015, стор. 29 - 34

Кількість переглядів: 1110

Відомості про авторів

К. А. Пріб

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту, Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України, м. Київ

K. Prib

Doctor of Economics, docent, Professor Department of Management Training Institute of the State Employment Service of Ukraine, Kyiv


О. В. Корж

аспірант, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, м. Київ

O. Korzh

Graduate, Training Institute of the State Employment Service of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Пріб К. А., Корж О. В. Основні напрями розв'язання проблеми зайнятості населення в аграрній сфері. Агросвіт. 2015. № 5. С. 29–34.

Prib, K. and Korzh, O. (2015), “Main directions of solving the problem of employment in agriculture”, Agrosvit, vol. 5, pp. 29–34.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.