EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЦИВІЛІЗАЦІЙНІ ПІДВАЛИНИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕВОЛЮЦІЇ
В. В. Білоцерківець

Назад

УДК: 330.341

В. В. Білоцерківець

ЦИВІЛІЗАЦІЙНІ ПІДВАЛИНИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕВОЛЮЦІЇ

Анотація

У статті досліджуються особливості економічної еволюції в цивілізаційному контексті. Визначено основні підходи до розуміння процесів становлення та розвитку цивілізацій. Показано, що загальноцивілізаційна та окремоцивілізаційна концепції розвитку, незважаючи на протилежні вихідні позиції на даному етапі еволюції людського суспільства фактично сходяться, демонструючи аналогічність альтернативних майнстрьомів. Проаналізовано перспективи і недоліки технологічної програми розвитку та роль генерування нових благ у економічній еволюції. Виокремлено етапи цивілізаційного розвитку (людські громади, цивілізації, суперцивілізація як самоорганізаційні множини) на базі застосування автопоетично-холістичного підходу. Показано, що розширення ареалу цивілізації відбувається через включення до нього нових локусів меншої ентропійності, що можуть належати іншим цивілізаціям.

V. Bilotserkivets

CIVILISATIONS BASICS OF ECONOMIC EVOLUTION

Summary

In the article examines the features of economic evolution in a civilization context. The basic going is certain near understanding of becoming and development of civilizations. It is shown that total-civilization and different-civilization conceptions of development, without regard to opposite initial positions on this stage of evolution of human society meet actually, demonstrating analogical of alternative mainstreams. The paper analyzes the prospects and lacks of the technological program of development and role of generic of the new blessing in an economic evolution. The stages of civilization development (human communities, civilizations, super-civilization as self-organization sets) are distinguished on the base of application of autopoiesis-holistic method. It is shown expansion of area of civilization takes place through including to him new locus, belong to other civilizations.

№ 5 2015, стор. 18 - 24

Кількість переглядів: 1085

Відомості про авторів

В. В. Білоцерківець

д. е. н., доцент, професор кафедри політичної економії, Національна металургійна академія України, м. Дніпропетровськ

V. Bilotserkivets

Doctor of Science in Economics, Associate Professor, Professor of department of Political economy, National Metallurgical Academia of Ukraine, Dnipropetrovs'k

Як цитувати статтю

Білоцерківець В. В. Цивілізаційні підвалини економічної еволюції . Агросвіт. 2015. № 5. С. 18–24.

Bilotserkivets, V. (2015), “Civilisations basics of economic evolution”, Agrosvit, vol. 5, pp. 18–24.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.