EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА ВПЛИВУ ФАКТОРІВ ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПРИ СТВОРЕННІ КЛАСТЕРНИХ ОБ'ЄДНАНЬ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Т. В. Пуліна

Назад

УДК: 330. 322. 01 (477.64)

Т. В. Пуліна

ОЦІНКА ВПЛИВУ ФАКТОРІВ ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПРИ СТВОРЕННІ КЛАСТЕРНИХ ОБ'ЄДНАНЬ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Анотація

Проведено аналіз елементів внутрішнього середовища потенційного кластерного об'єднання підприємств харчової промисловості у молочній підгалузі за таким складом, як організаційна структура управління; управління персоналом; організація виробництва; управління маркетингом; управління фінансами; організаційна культура об'єднання підприємств. Оцінювання впливу факторів внутрішнього середовища при створенні потенційного кластера в молочній підгалузі здійснено за допомогою узагальнюючого показника — коефіцієнта впливу факторів внутрішнього середовища. Визначено значення коефіцієнта впливу факторів внутрішнього середовища на дієздатність потенційного кластера 0,24. Таке низьке значення показника оцінювання стану внутрішнього середовища потенційного кластеру підприємств молочної підгалузі харчової промисловості зумовлено відсутністю стратегічного управління та відсутністю маркетингових досліджень на підприємствах даної підгалузі. Це підтверджує відсутність обгрунтованих стратегій розвитку, конкурентних стратегій та маркетингових стратегій на підприємствах потенційного кластера.

T. Pulina

ESTIMATION OF INFLUENCE OF INTERNAL ENVIRONMENT FACTORS WHILE FORMING CLUSTER AMALGAMATION OF FOOD ENTERPRISES

Summary

The elements of internal environment of an eventual cluster amalgamation of food enterprises in the dairy sub-branch are analyzed according to the following order: management organizing structure; personnel management; production organization; marketing management; financial management; organizing culture of the amalgamation of enterprises. The internal environment factors while forming cluster amalgamation of food enterprises in the dairy sub-branch are estimated with the help of generalizing index — the coefficient of internal environment factors influence. The coefficient of internal environment factors influence on the eventual cluster activity is determined as 0,24. Such a low index figure of estimating the conditions of internal environment of the eventual cluster amalgamation of food enterprises in the dairy sub-branch is caused by the absence of strategic management and the absence of marketing researches at the enterprises of the corresponding sub-branch. This proves the absence of grounded development strategies, competitive strategies and marketing strategies at the enterprises of the eventual cluster.

№ 5 2015, стор. 11 - 17

Кількість переглядів: 952

Відомості про авторів

Т. В. Пуліна

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту, Запорізький національний технічний університет

T. Pulina

Doctor of Sciences (Economics), Associate Professor, professor of Department of management. Zaporozhye national technical university

Як цитувати статтю

Пуліна Т. В. Оцінка впливу факторів внутрішнього середовища при створенні кластерних об'єднань підприємств харчової промисловості. Агросвіт. 2015. № 5. С. 11–17.

Pulina, T. (2015), “Estimation of influence of internal environment factors while forming cluster amalgamation of food enterprises”, Agrosvit, vol. 5, pp. 11–17.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.