EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АГРАРНА ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ: "РЕСУРСНЕ ПРОКЛЯТТЯ"1 ЧИ ЛОКОМОТИВ РОЗВИТКУ?
О. М. Могильний

Назад

УДК: 331.5:502.1

О. М. Могильний

АГРАРНА ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ: "РЕСУРСНЕ ПРОКЛЯТТЯ"1 ЧИ ЛОКОМОТИВ РОЗВИТКУ?

Анотація

У статті здійснено спробу спростування популярної догми про те, що експортно-сировинне сільське господарство стримує постіндустріальний економічний розвиток країни, особливо у довгостроковій перспективі.
З критичних позицій здійснено аналіз окремих доказів поширення на аграрний сектор наслідків "голландської хвороби" або "парадоксу достатку". Це, зокрема, надмірна залежність економіки від кон'юнктури глобальних агропродовольчих ринків, зростання внутрішніх цін, перетікання капіталів у сировинні галузі, ренто орієнтована поведінка певних груп інтересів, зниження якості інститутів, "втеча" капіталів і нераціональне споживання доходів, консервація архаїчної структури економіки, видів професійної діяльності та зайнятості.
Запропоновано визначальні державно-регуляторні заходи з метою нейтралізації внутрішніх і зовнішніх впливів на економіку через переважно сировинну структуру експорту впливовими операторами аграрного ринку.

O. Mogylnyi

THE AGRICULTURAL ECONOMY OF UKRAINE: "RESOURCE CURSE"2 OR THE ENGINE OF DEVELOPMENT?

Summary

This article is an attempt to refute the popular dogma of some of the scientists that agricultural development oriented to export of raw production hinders post-industrial economic development, especially in the long term.
The study has made a critical analysis of some evidence regarding the spread of consequences of "Dutch disease" or the "paradox of plenty" to the agricultural sector. In particular, it is excessive dependence on the conjuncture of global agro-food markets, rising domestic prices, capital flow to the primary sector, rent-oriented behaviour of certain interest groups, reducing quality of institutions, "capital flight" and irrational consumption of abnormal returns, preservation of archaic economic structure, types of professional activities and employment.
The article also proposed a constitutive, state-regulatory measures to neutralize internal and external influences on the economy through overwhelming raw-materials-oriented export by influential operators in the agricultural market.

№ 5 2015, стор. 3 - 10

Кількість переглядів: 1022

Відомості про авторів

О. М. Могильний

д. е. н., професор кафедри теоретичної та прикладної економіки, ректор, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості, м. Київ

O. Mogylnyi

Dr. Sc. (Econ.), Prof., Dept. of Theoretical and Applied Economics; Rector, State Employment Service Training Institute, Kyiv, Ukraine

Як цитувати статтю

Могильний О. М. Аграрна економіка України: "ресурсне прокляття"1 чи локомотив розвитку?. Агросвіт. 2015. № 5. С. 3–10.

Mogylnyi, O. (2015), “The agricultural economy of Ukraine: "resource curse"2 or the engine of development?”, Agrosvit, vol. 5, pp. 3–10.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.