EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ
Л. Ф. Пастернак

Назад

УДК: 338.432

Л. Ф. Пастернак

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ

Анотація

Узагальнено критерії та показники оцінки економічних процесів. Виявлено ступінь впливу фондооснащеності сільськогосподарського виробництва на результати діяльності господарських товариств. Визначено, що на економічну ефективність їх діяльності суттєвий вплив має наявність достатнього обсягу виробничих запасів. Застосована багатофакторна кореляційна модель залежності продуктивності праці від сукупності факторів та запропоновано напрями подальшого розвитку.

L. Pasternak

ECONOMIC EFFICIENCY ECONOMIC ASSOCIATIONS

Summary

Are generalized criteria and indexes of estimation of economic processes. Discovered the level of influence capital-labor ratio agricultural production on the performance of economic associations. It was determined that the economic efficiency of their activities have a significant impact there is enough amount of inventory. The applied multifactorial correlation model depends on a combination of productivity factors and suggests areas for further development.

№ 3-4 2015, стор. 80 - 84

Кількість переглядів: 688

Відомості про авторів

Л. Ф. Пастернак

старший викладач кафедри менеджменту і права, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

L. Pasternak

teacher of the Dnipropetrovsk state agrarian-economic university

Як цитувати статтю

Пастернак Л. Ф. Економічна ефективність господарських товариств. Агросвіт. 2015. № 3-4. С. 80–84.

Pasternak, L. (2015), “Economic efficiency economic associations”, Agrosvit, vol. 3-4, pp. 80–84.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.