EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ ОБМЕЖЕНЬ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ ЗАКАРСТОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ
Б. Б. Заячківська

Назад

УДК: 332.2

Б. Б. Заячківська

ФОРМУВАННЯ ОБМЕЖЕНЬ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ ЗАКАРСТОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ

Анотація

Сертифіковані інженери-геодезисти та інженери-землевпорядники несуть персональну відповідальність за геодезичні і землевпорядні роботи, які виконують. Результатом іх роботи є проекти землеустрою та технічні документації із землеустрою. Невід'ємною складовою документації із землеустрою стали матеріали встановлення наявних обмежень використання земельних ділянок. Для території Придністровського Покуття характерні такі геоморфологічні особливості, як карстові форми рельєфу, що негативно впливають на якість земель та спричинюють обмеження їх використання. Водночас нераціональна господарська діяльність може стимулювати карстоутворення. Тому місцевим органам земельних ресурсів, містобудування та архітектури спільно з геологічними службами потрібно розробити детальні плани територій чи плани зонування земель закарстованих територій та рекомендації для землекористувачів.

B. Zayachkivska

THE FORMATION OF RESTRICTIONS OF LAND USE OF KARST AREAS

Summary

Certified engineers — geodesists and engineers — land managers are personally responsible for geodesies and land management's works, what they done. The result of their work are projects of land management and technical documentation of land management. Materials of installation of limitations of use of land lots became an integral part of documentation of land management. For the Prydnistrovske Pokuttya are characteristic such geomorphological features, as karst landforms, what have affect on the quality of the land and cause limitation of their use. Simultaneously, the irrational economic activity can stimulate karst formation. Therefore, local departments of land resources, of planning and architecture together with geological services need to develop detailed plans or plans of zoning of karst areas and recommendations for land use.

№ 3-4 2015, стор. 55 - 58

Кількість переглядів: 902

Відомості про авторів

Б. Б. Заячківська

аспірантка кафедри земельного кадастру, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

B. Zayachkivska

graduate student of Department of Land Cadastre, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Заячківська Б. Б. Формування обмежень використання земель закарстованих територій. Агросвіт. 2015. № 3-4. С. 55–58.

Zayachkivska, B. (2015), “The formation of restrictions of land use of karst areas”, Agrosvit, vol. 3-4, pp. 55–58.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.