EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА ОСНОВНИМИ ПОКАЗНИКАМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
П. М. Григорук, Т. Ю. Федорова

Назад

УДК: 631

П. М. Григорук, Т. Ю. Федорова

АНАЛІЗ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА ОСНОВНИМИ ПОКАЗНИКАМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Анотація

Проблема сталого розвитку, на сьогоднішній момент, залишається однією з першочергових для нашої країни і її регіонів. У зв'язку з тим, що Україну можна віднести до аграрних країн, де сільське господарство є однією з основних галузей економіки, яка і визначає соціально-економічні умови життя населення. Хмельницька область одна із областей, в якій досить сильно розвинутий аграрний сектор. Статистичні дані аграрного сектору області аналізуються за основними показниками сталого розвитку — економічним, екологічним та соціальним. По кожному з цих показників формуються основні напрями дослідження, які складаютьсяс декількох підгруп показників, що дозволяють зробити досить якісний аналіз, врахувавши найважливіші фактори і масштаб впливу цих факторів на рівень сталого розвитку. Аналіз усіх показників довів необхідність докорінних змін у деяких сферах розвитку даної області.

P. Grygoruk, T. Fedorova

ANALYSIS AGRARIAN THE SECTOR OF THE KHMEL'NICKOY AREA ON THE BASIC INDEXES OF STEADY DEVELOPMENT

Summary

Problem of steady development, on a segodniy moment, remains one of near-term for our country and its regions. So as Ukraine can be attributed to the agrarian countries, where agriculture is one of basic industries of economy which determines the socio-economic terms of life of population. One Khmel'nicka area of areas, an agrarian sector is strongly enough developed in which. Statistical information agrarian the sector of area analysed on the basic indexes of steady development — economic, ecological and social. On each of these indexes basic directions of research are formed, what skladayut'syas of a few sub-groups of indexes which allow to do a high-quality enough analysis, taking into account major factors and to mashtab influence of these factors on the level of steady development. Doing an analysis on all indexes, it is possible to draw conclusion, about the necessity of drastic alternations for some spheres of development of this area.

№ 3-4 2015, стор. 40 - 46

Кількість переглядів: 758

Відомості про авторів

П. М. Григорук

д. е. н., доцент, Хмельницький національний університет

P. Grygoruk

doctor of economics, associate professor, The Khmelnytsk national university


Т. Ю. Федорова

аспірант, Хмельницький національний університет

T. Fedorova

The Khmelnytsk national university

Як цитувати статтю

Григорук П. М., Федорова Т. Ю. Аналіз аграрного сектору хмельницької області за основними показниками сталого розвитку. Агросвіт. 2015. № 3-4. С. 40–46.

Grygoruk, P. and Fedorova, T. (2015), “Analysis agrarian the sector of the khmel'nickoy area on the basic indexes of steady development”, Agrosvit, vol. 3-4, pp. 40–46.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.