EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КРИТЕРІЇ ТА ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ М'ЯСО-МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
І. В. Лозинська

Назад

УДК: 637.1:338.439.4 (477)

І. В. Лозинська

КРИТЕРІЇ ТА ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ М'ЯСО-МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Анотація

На сьогоднішній день сільськогосподарські підприємства галузі м'ясо-молочного скотарства перебувають у кризовому стані. Основною причиною є те, що вони досі не готові до ринкових умов господарювання, не можуть гідно конкурувати як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Наслідком є засилля імпортної м'ясо-молочної продукції не завжди високої якості. Для багатьох вітчизняних підприємств галузі м'ясо-молочного скотарства зміст конкуренції зводиться до того, щоб бути схожими на своїх конкурентів. Це додає їм впевненості в собі. Але наслідувати іншим — значить позбавитися будь-якої своєї конкурентної переваги. Деякі підприємства, володіючи певною конкурентною перевагою, не роблять зусиль для того, щоб не втратити її. Для відновлення втрачених позицій товаровиробники повинні правильно оперувати критеріями та визначати фактори впливу на конкурентоспроможність продукції, комплексний розвиток яких можливий тільки за рахунок освоєння сучасних технологій виробництва продукції, контролю якості, використанні при виробництві сучасної техніки й устаткування. Важливе значення при цьому має мотивація персоналу, що бере участь у реалізації проектів з модернізації виробництва.

I. Lozynska

EVALUATION CRITERIA AND FACTORS INFLUENCING TO IMPROVING THE COMPETITIVENESS OF MEAT AND DAIRY PRODUCTS IN AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

Today, agricultural enterprises in meat and dairy industry are in crisis. The main reason is that they are still not ready to market conditions, can not worthily compete both in domestic and foreign markets. The consequence is that the dominance of imported meat and dairy products are not always of high quality. For many domestic enterprises sector dairy and meat content is reduced to a competition to be similar to its competitors. It gives them confidence. But others follow — so get rid of any of its competitive advantage. Some companies, with a competitive advantage, do not make efforts in order not to lose it. To restore the lost positions producers must operate correctly criteria and determine impacts on competitiveness, complex development of which is only possible through the development of modern technologies of production, quality control, use in the production of modern technology and equipment. Important in this case is motivated personnel taking part in projects to modernize production.

№ 3-4 2015, стор. 26 - 30

Кількість переглядів: 832

Відомості про авторів

І. В. Лозинська

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

I. Lozynska

Ph.D., associate professor, assistant professor of economics, Sumy National Agricultural University, Sumy

Як цитувати статтю

Лозинська І. В. Критерії та фактори впливу на підвищення конкурентоспроможності м'ясо-молочної продукції в сільськогосподарських підприємствах. Агросвіт. 2015. № 3-4. С. 26–30.

Lozynska, I. (2015), “Evaluation criteria and factors influencing to improving the competitiveness of meat and dairy products in agricultural enterprises”, Agrosvit, vol. 3-4, pp. 26–30.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.