EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ТРАНСКОРДОННИХ РЕГІОНІВ
В. В. Гоблик

Назад

УДК: 339.9-332.1

В. В. Гоблик

РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ТРАНСКОРДОННИХ РЕГІОНІВ

Анотація

Транскордонне співробітництво виступає важливою складовою частиною сучасної концепції європейської інтеграції, його економічні, інституційні та міжнародно-правові засади найбільш вдалими й опрацьованими з теоретичної та практичної точок зору є саме в країнах ЄС, де вкорінені глибокі традиції регіоналізму. Тому досвід ЄС має велике значення для інших держав, у тому числі й для України.

V. Hoblyk

REGIONAL POLICY OF THE EUROPEAN UNION IN THE CONTEXT OF CROSS-BORDER REGIONS

Summary

Cross-border cooperation is an important part of the modern concept of European integration, its economic, institutional and international legal basis for the most successful and worked on theoretical and practical points of view is precisely in the EU, where entrenched deep traditions of regionalism. Therefore, the experience of the EU is of great value to other countries, including Ukraine.

№ 3-4 2015, стор. 21 - 25

Кількість переглядів: 739

Відомості про авторів

В. В. Гоблик

к. філос. н., доцент, Мукачівський державний університет

V. Hoblyk

Candidate of Philosophical Sciences, assistant professor, Mukachevo State University

Як цитувати статтю

Гоблик В. В. Регіональна політика європейського союзу в контексті розвитку транскордонних регіонів. Агросвіт. 2015. № 3-4. С. 21–25.

Hoblyk, V. (2015), “Regional policy of the european union in the context of cross-border regions”, Agrosvit, vol. 3-4, pp. 21–25.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.