EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ КОРПОРАТИВНОЇ СТРУКТУРИ
І. Г. Фадєєва

Назад

УДК: 658.5:622.276:622.24

І. Г. Фадєєва

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ КОРПОРАТИВНОЇ СТРУКТУРИ

Анотація

У статті проаналізовано ступінь дослідженості проблеми формування синергічних ефектів у корпоративних системах як динамічних нелінійних нестаціонарних об'єктах управління, що функціонують і розвиваються за умов невизначеності щодо параметрів об'єкта та навколишнього ринкового середовища. Здійснено узагальнення методичних підходів щодо спрямування координуючих дій на використання ресурсів усіх видів. Розроблено концептуальні засади управління розвитком нафтогазовидобувних підприємств корпоративної структури, які грунтуються на принципах системності, історизму, поєднання математичних і сучасних інформаційних технологій, що дає змогу формувати ефективні управлінські рішення.

I. Fadyeyeva

CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF DEVELOPMENT MANAGEMENT OF FINANCIAL AND ECONOMIC SYSTEMS OF CORPORATE STRUCTURE

Summary

The article analyzes the degree research problem of forming synergistic effects in enterprise systems as dynamic nonlinear non-stationary objects management, operating and developing under conditions of uncertainty about the parameters of the object and the surrounding market environment. Done generalization of methodological approaches to coordinating actions targeting the use of resources of all kinds. Conceptual bases of development management oil and gas companies corporate structure, based on the principles of consistency, historicism, a combination of mathematical and modern information technology, which enables to form effective management decisions.

№ 3-4 2015, стор. 3 - 9

Кількість переглядів: 655

Відомості про авторів

І. Г. Фадєєва

д. е. н., доцент, завідувач кафедри фінансів, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

I. Fadyeyeva

PhD, associate professor, head of the department of finance, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk

Як цитувати статтю

Фадєєва І. Г. Концептуальні засади управління розвитком фінансово-економічних систем корпоративної структури. Агросвіт. 2015. № 3-4. С. 3–9.

Fadyeyeva, I. (2015), “Conceptual foundations of development management of financial and economic systems of corporate structure”, Agrosvit, vol. 3-4, pp. 3–9.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.