EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ АГРАРНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ
Т. В. Голобородько

Назад

УДК: 330.322.2

Т. В. Голобородько

ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ АГРАРНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ

Анотація

Досліджено стан аграрної сфери України. Серед показників, що характеризують розвиток аграрної сфери була досліджена зміна площ сільськогосподарських угідь, кількість діючих підприємств у сільському господарстві за організаційно-правовими формами господарювання, динаміка та структура валової продукції сільського господарства, рентабельність продукції рослинництва та тваринництва. В результаті дослідження було виявлено нестабільність в отриманні адекватних реальним можливостям результатів діяльності сільськогосподарських підприємств. Встановлено необхідність забезпечення пріоритетності розвитку сільського господарства насамперед як соціально значимої галузі. Проведено дослідження розвитку інвестиційного процесу в аграрній сфері. Визначено необхідність та можливість формування інвестиційного привабливого середовища в аграрній сфері України. Визначено основні проблеми розвитку інвестиційних процесів в аграрній сфері. Надано рекомендації щодо поліпшення інвестиційного клімату в аграрній сфері.

T. Goloborodko

REASERCH OF DEVELOPMENT AND INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF AGRARIAN SPHERE OF UKRAINE

Summary

The state of the agrarian sector of Ukraine is studied. Among the parameters that characterize the development of agrarian sphere such as renewal of farmland spacing, the number of active enterprises in agriculture organizational and legal forms of economic dynamics and structure of gross agricultural output, profitability of crop and animal production were investigated. The study reveals instability in obtaining adequate results of agricultural enterprises activity to real possibilities. The need to ensure the priority of the development of agriculture, primarily as a socially important field, was set out. A study of the investment process in agriculture was done. The necessity and possibility of forming an attractive investment environment in agriculture Ukraine are specified. Main issues of investment processes in agriculture are determined. Recommendations to improve the investment climate in agriculture are done.

№ 2 2015, стор. 30 - 35

Кількість переглядів: 980

Відомості про авторів

Т. В. Голобородько

старший викладач кафедри інноваційного менеджменту та управління бізнес-процесами, ДВНЗ "Криворізький національний університет"

T. Goloborodko

senior lecturer, Department of Innovation Management and Management of Business Processes, SHEE "Kryvyi Rih National University"

Як цитувати статтю

Голобородько Т. В. Дослідження розвитку та інвестиційної привабливості аграрної сфери України. Агросвіт. 2015. № 2. С. 30–35.

Goloborodko, T. (2015), “Reaserch of development and investment attractiveness of agrarian sphere of Ukraine”, Agrosvit, vol. 2, pp. 30–35.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.