EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРІЇ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
О. М. Пєтухова, О. В. Ставицький

Назад

УДК: 658.012.32

О. М. Пєтухова, О. В. Ставицький

ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРІЇ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Анотація

У статті досліджується генезис теорій стратегічного управління, починаючи від теорії стратегічного планування, до теорії стратегічного управління, а також економічна сутність поняття стратегічного управління. У роботі проаналізовано різні трактування і визначення сутності управління з метою виявлення підходів до розкриття змісту управління. Увага зосереджується на основних історичних етапах щодо змісту стратегічного управління та його еволюційного розвитку.

О. Petukhova, О. Stavytskyi

EVOLUTION OF THEORY OF STRATEGIC MANAGEMENT

Summary

The article examines the genesis of theories of strategic management, from strategic planning theory, the theory of strategic management and economic essence of the concept of strategic management. The paper analyzes the different interpretations of the definition and nature of management to identify approaches to disclosure of content management. Attention is focused on the major historical and economic approaches to content and strategic management of evolutionary stages of its development.

№ 2 2015, стор. 10 - 14

Кількість переглядів: 1144

Відомості про авторів

О. М. Пєтухова

д. е. н., доцент, завідувач кафедри фандрайзингу та логістики, Національний університет харчових технологій, м. Київ

О. Petukhova

Doctor of Economics Science, Associate Professor, Head of the Department of Fundraising and Logistics, National University of Food Technologies, Kyiv


О. В. Ставицький

асистент кафедри фандрайзингу та логістики, Національний університет харчових технологій, м. Київ

О. Stavytskyi

assistant of the Department of Fundraising and Logistics, National University of Food Technologies, Kyiv

Як цитувати статтю

Пєтухова О. М., Ставицький О. В. Еволюція теорії стратегічного управління. Агросвіт. 2015. № 2. С. 10–14.

Petukhova, О. and Stavytskyi, О. (2015), “Evolution of theory of strategic management”, Agrosvit, vol. 2, pp. 10–14.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.