EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
С. І. Ус

Назад

УДК: 631.11 (477.46)

С. І. Ус

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Анотація

У статті досліджено основні фактори, які впливають на економічну ефективність сільськогосподарських підприємств: продуктивність виробництва, окупність витрат та канали реалізації продукції. Проаналізовано тенденції щодо змін параметрів ефективності виробництва основних видів сільськогосподарської продукції в Черкаській області загалом та двох сільськогосподарських підприємств зокрема за останні 5 років. Проведено порівняння ефективності виробництва сільськогосподарської продукції в Черкаській області та обраних для дослідження підприємствах. Пораховано ефект від падіжу худоби та втрати посівів сільськогосподарських культур. Розглянуто структуру витрат і їх вплив на продуктивність виробництва сільськогосподарської продукції. Аргументовано доцільність збільшення виробництва кукурудзи на зерно, соняшника і пшениці та зменшення виробництва сої і ячменю у галузі рослинництва. Запропоновано орієнтацію на розвиток виробництва молочного напряму у галузі тваринництва.

S. Us

THE EFFECTIVENESS OF PRODUCTION IN AGRICULTURAL ENTERPRISES OF CHERKASSY REGION

Summary

The main factors which influence on agricultural enterprises economic efficiency: productivity, recoupment of expenses and goods sales channels are investigated. The tendencies concerning efficiency parameters changes of major agricultural products in Cherkasy region in general and two farms in particular during the last 5 years are analyzed. The agricultural production efficiency in Cherkasy region and in the farms are compared. The loss of livestock and agricultural crops effect counted. The structure of costs and their impact on agricultural productivity reviewed. The production increase feasibility of corn, sunflower and wheat and a reduction in soybean and barley crop in the field proved. The focus on the development of dairy production in the livestock industry proposed.

№ 1 2015, стор. 54 - 58

Кількість переглядів: 936

Відомості про авторів

С. І. Ус

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

S. Us

postgraduate, National university of life and environmental sciences of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Ус С. І. Ефективність виробництва сільськогосподарських підприємств черкаської області . Агросвіт. 2015. № 1. С. 54–58.

Us, S. (2015), “The effectiveness of production in agricultural enterprises of cherkassy region”, Agrosvit, vol. 1, pp. 54–58.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.