EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ОПТОВИХ РИНКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ УКРАЇНИ
О. В. Воронченко

Назад

УДК: 658.15:333.433:339.33

О. В. Воронченко

ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ОПТОВИХ РИНКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ УКРАЇНИ

Анотація

У даній роботі проведено оцінку фінансового стану оптових ринків сільськогосподарської продукції України. Доведено, що ефективність фінансово-господарської діяльності оптових ринків сільськогосподарської продукції визначається їх фінансовим станом. Фінансовий стан є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин суб'єкта господарювання, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів. На основі коефіцієнтного аналізу було визначено основні показники, що характеризують фінансовий стан оптових ринків, зокрема, платоспроможність та ліквідність, фінансову стійкість, ділову активність. Встановлено, основні причини, які негативно впливають на фінансовий стан: обмежений обсяг власних джерел фінансового забезпечення, недостатність зовнішніх джерел фінансового забезпечення, високий рівень кредиторської заборгованості.

O. Voronchenko

EVALUATION OF THE FINANCIAL CONDITION OF WHOLESALE MARKETS OF AGRICULTURAL PRODUCTS UKRAINE

Summary

In this paper, an assessment of the financial condition of wholesale agricultural markets in Ukraine. It is proved that the efficiency of financial and economic activity of wholesale markets for agricultural products is determined by their financial situation. The financial situation is the result of the interaction of all elements of financial relations entity determined by a combination of industrial and economic factors and characterized by a system of indicators that reflect the presence, location and use of financial ratio analysis based resursivNa was the main indicators characterizing the financial position of the wholesale markets, in particular, solvency and liquidity, financial stability, business activity. Established the main causes that negatively affect the financial condition, a limited amount of own sources of financial support, lack of external financial support, a high level of accounts payable.

№ 1 2015, стор. 48 - 53

Кількість переглядів: 1054

Відомості про авторів

О. В. Воронченко

ст. викладач кафедри фінансових ринків, Національний університет ДПС України, м. Ірпінь, Україна

O. Voronchenko

senior teacher, National University of State Tax Service of Ukraine

Як цитувати статтю

Воронченко О. В. Оцінка фінансового стану оптових ринків сільськогосподарської продукції України. Агросвіт. 2015. № 1. С. 48–53.

Voronchenko, O. (2015), “Evaluation of the financial condition of wholesale markets of agricultural products Ukraine”, Agrosvit, vol. 1, pp. 48–53.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.