EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТАН І ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНА КРУП'ЯНИХ КУЛЬТУР У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
О. А. Кузьменко

Назад

УДК: 330.131:633/635(477.65)

О. А. Кузьменко

СТАН І ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНА КРУП'ЯНИХ КУЛЬТУР У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Анотація

Забезпечення ефективного розвитку сільськогосподарського виробництва можливо досягти за рахунок використання інноваційно-інвестиційних факторів, що підвищують конкурентоспроможність продукції. Тому можна стверджувати, що чим вища якість продукції та її ціна, тим вища конкурентоспроможність і ефективність виробництва в цілому. Ефективність вирощування зерна круп'яних культур являє собою отримання максимального результату — виходу продукції на одиницю використаних ресурсів та показує не лише приріст обсягів виробництва, а й те, яким чином досягається це збільшення, тобто показує стан економічного зростання. Створення дієвого економічного механізму, що забезпечуватиме раціональне та ефективне функціонування сільськогосподарського виробництва є важливою умовою розвитку і становлення ринкових відносин в цілому.

O. Kuz'menko

THE STATE AND ECONOMIC EFFICIENCY OF CULTIVATION OF GRAIN AND CEREAL CROPS IN AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

Ensuring the effective development of agricultural production can be achieved through the use of innovative-investment factors that increase the competitiveness of products. Therefore, it can be argued that the higher the quality of the product and its price, the higher the competitiveness and efficiency of production in General. The efficiency of growing grain cereals represents obtaining the maximum result is output per unit of resources used and shows not only increase production, but how it does this increase, i.e., shows the state of the economic growth. Creating effective economic mechanism that provides for efficient and effective functioning of agricultural production is an important condition for the development and establishment of market relations in General.

№ 1 2015, стор. 40 - 43

Кількість переглядів: 1237

Відомості про авторів

О. А. Кузьменко

викладач кафедри маркетингу та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м. Умань

O. Kuz'menko

lecturer in marketing and business management Uman state pedagogical University named after Pavlo Tychyna, Uman

Як цитувати статтю

Кузьменко О. А. Стан і економічна ефективність вирощування зерна круп'яних культур у сільськогосподарських підприємствах. Агросвіт. 2015. № 1. С. 40–43.

Kuz'menko, O. (2015), “The state and economic efficiency of cultivation of grain and cereal crops in agricultural enterprises”, Agrosvit, vol. 1, pp. 40–43.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.