EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
А. С. Полторак, Ю. О. Тимошенко

Назад

УДК: 338.242

А. С. Полторак, Ю. О. Тимошенко

ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Анотація

Стаття присвячена висвітленню системних проблем у бюджетній сфері України, які призводять до існування реальних загроз стійкості та стабільності всієї фінансової системи країни, масштабного розбалансування загальної системи державних фінансів. Узагальнено комплекс заходів, спрямованих на зменшення негативної дії фінансових ризиків у системі бюджетної безпеки України. Проаналізовано динаміку зміни обсягів державного та гарантованого державою боргу та відношення обсягу державного боргу держави до валового внутрішнього продукту України. Висвітлено тенденції змін рейтингів довгострокових боргових зобов'язань в іноземній валюті, наданих міжнародними рейтинговими агентствами. Узагальнено заходи, спрямовані на покращення механізмів управління державним боргом України та удосконалення нормативно-правової бази з цього питання.

A. Poltorak, Yu. Tymoshenko

EFFECTIVE MANAGEMENT OF FINANCIAL RISKS IN THE SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE

Summary

The article is devoted to systemic problems in the public sector Ukraine, which lead to the existence of real threats to stability and the stability of the entire financial system, large-scale general imbalance of public finances. Overview measures aimed at reducing the negative impact of financial risk in the system security budget of Ukraine. The dynamics of changes in the scope of public and publicly guaranteed debt and the ratio of government debt to gross state domestic product of Ukraine. Deals with trends in long-term debt rating in foreign currency by international rating agencies. Overview measures to improve public debt management mechanisms Ukraine and improvement of the legal framework on the issue.

№ 1 2015, стор. 34 - 39

Кількість переглядів: 1017

Відомості про авторів

А. С. Полторак

к. е. н., доцент кафедри економіки і менеджменту Миколаївської філії ПВНЗ "Європейський університет", м. Миколаїв

A. Poltorak

Ph.D., Associate Professor of the Department of Economics and management European University, Mykolaiv


Ю. О. Тимошенко

аспірантка кафедри фінансів та банківської справи, ПВНЗ "Європейський університет", м. Київ

Yu. Tymoshenko

Graduate student at the Department of Finance and Banking, European University, Kyiv

Як цитувати статтю

Полторак А. С., Тимошенко Ю. О. Ефективне управління фінансовими ризиками в системі економічної безпеки України. Агросвіт. 2015. № 1. С. 34–39.

Poltorak, A. and Tymoshenko, Yu. (2015), “Effective management of financial risks in the system of economic security of Ukraine”, Agrosvit, vol. 1, pp. 34–39.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.