EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ ДОМОГОСПОДАРСТВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РІВЕНЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ
Р. М. Скриньковський, С. Р. Леськів

Назад

УДК: 64.031.42

Р. М. Скриньковський, С. Р. Леськів

ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ ДОМОГОСПОДАРСТВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РІВЕНЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ

Анотація

У статті розкрито питання формування доходів домогосподарств. Висвітлено сутність понять "домогосподарство", "доходи домогосподарств". На основі опрацювання вітчизняної літератури, визначено, що основними джерелами формування доходів домогосподарств є: заробітна плата; доходи, отримані від власності на землю, капітал, майно; грошові виплати населенню у вигляді трансфертних платежів. Встановлено основні фактори, що впливають на формування доходів домогосподарств. Окреслено роль особистих підсобних господарств у формуванні доходів домогосподарств. Представлено характеристику домогосподарств України та Львівської області. Проаналізовано динаміку джерел формування доходів домогосподарств на основі офіційних статистичних даних. Показано вплив доходів домогосподарств на рівень життя населення, завдяки розрахунку коефіцієнтів Лоренца та Джині.

R. Skrynkovskyy, S. Leskiv

THE FORMATION OF INCOMES OF HOUSEHOLDS AND THEIR IMPACT ON LIVING STANDARDS

Summary

The article deals with the issue of household incomes. It is highlighted the essence of the concepts of "household", "household incomes". According to the study of national literature it is defined, that the main sources of household incomes are: wages; income derived from ownership of land, capital assets; payments to households in the form of transfer payments. It is defined main factors affecting on the formation of household incomes. It is outlined the role of private farms in shaping household incomes. It is presented characteristics of household of Ukraine and Lviv region. It is analysed dynamic sources of household incomes based on official statistics. It is shown the influence of household incomes on living standards, through calculating the coefficient of Gini and Lorenz.

№ 1 2015, стор. 25 - 29

Кількість переглядів: 1009

Відомості про авторів

Р. М. Скриньковський

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємств та інформаційних технологій, Львівський університет бізнесу та права, м. Львів

R. Skrynkovskyy

PhD in Economics, Associated Professor of the Department of Business Economics and Information Technology, Lviv University of Business and Law, Ukraine, Lviv


С. Р. Леськів

аспірант кафедри судоустрою, прокуратури та адвокатури, Львівський університет бізнесу та права, м. Львів

S. Leskiv

Postgraduate student of the Department of Judiciary, Prosecution and Advocacy, Lviv University of Business and Law, Ukraine, Lviv

Як цитувати статтю

Скриньковський Р. М., Леськів С. Р. Формування доходів домогосподарств та їх вплив на рівень життя населення. Агросвіт. 2015. № 1. С. 25–29.

Skrynkovskyy, R. and Leskiv, S. (2015), “The formation of incomes of households and their impact on living standards”, Agrosvit, vol. 1, pp. 25–29.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.